icon-cart
093 4567 651

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Thiết Bị Phụ Trợ Công Nghiệp

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT VICADI Dày 8ly
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 90L Nắp Hở
Chai Nhựa Đựng Nước Rửa Chén 500ML - 250ML
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 150L Nắp Kín
PALLET D4-896

PALLET D4-896

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Hở 3T9

Sóng Nhựa Hở 3T9

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa Tròn 18 Lít Có Khía
-24%
Vải Lau Cotton Trắng - Giẻ Lau Cotton Trắng
Tấm Nhựa Hita 5mm

Tấm Nhựa Hita 5mm

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Tấm Danpla Chống Tĩnh Điện
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 120L Nắp Kín
Pallet Nhựa HT-481

Pallet Nhựa HT-481

Liên Hệ
Mua ngay
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-561
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Can Nhựa 30 lít

Can Nhựa 30 lít

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET LẮP RÁP 1,2m

PALLET LẮP RÁP 1,2m

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-562
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 60L Nắp Kín
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 90L Nắp Kín
Tấm Nhựa Hita 10mm

Tấm Nhựa Hita 10mm

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Hở 2T1

Sóng Nhựa Hở 2T1

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Sơn (18-20 Lít)

Thùng Sơn (18-20 Lít)

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa Vuông 20 Lít

Can Nhựa Vuông 20 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Tấm Danpla Thường

Tấm Danpla Thường

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Tấm Nhựa Hita 15mm

Tấm Nhựa Hita 15mm

Liên Hệ
Mua ngay
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-402
-24%
Vải Lau Cotton Trắng - Giẻ Lau Cotton Trắng
Thùng Sơn Quai Sắt 15 Lít
Sóng Cá HT

Sóng Cá HT

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Can Nhựa Vuông 5 Lít

Can Nhựa Vuông 5 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
THÙNG B KHÔNG NẮP (10L - 15L - 20L)
Can Nhựa Tròn 25 Lít

Can Nhựa Tròn 25 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Bít 3T1

Sóng Nhựa Bít 3T1

Liên Hệ
Mua ngay
Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT VICADI Dày 6ly
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Sóng Nhựa 2T2

Sóng Nhựa 2T2

Liên Hệ
Mua ngay
-24%
Vải Lau Cotton Trắng - Giẻ Lau Cotton Trắng
Thùng Phuy Nhựa - 220l Nắp Nhỏ
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-496C
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
XÔ NHỚT 20L

XÔ NHỚT 20L

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Sơn Quai Nhựa 5 Lít Cao
Sóng Nhựa Hở 1T9

Sóng Nhựa Hở 1T9

Liên Hệ
Mua ngay
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-466 Có Lõi Thép
Sóng Nhựa Hở 1T5

Sóng Nhựa Hở 1T5

Liên Hệ
Mua ngay
Chai Nhựa Đựng Nước Lau Sàn 1 Lít
Tấm Nhựa Hita 20mm

Tấm Nhựa Hita 20mm

Liên Hệ
Mua ngay
Chai Nhựa Tròn 1 Lít

Chai Nhựa Tròn 1 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 240L Nắp Kín
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Thùng Sơn Quai Sắt 10 Lít
Can Nhựa 5 Lít

Can Nhựa 5 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Bít 2T5

Sóng Nhựa Bít 2T5

Liên Hệ
Mua ngay
Thảm Cao Su Lót Sàn TDTT VICADI Dày 10ly
Thùng Sơn Quai Sắt 5 Lít
PALLET BOX 1,1m - 895

PALLET BOX 1,1m - 895

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Hở 2T5

Sóng Nhựa Hở 2T5

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Chai Nhựa Tròn 500ML

Chai Nhựa Tròn 500ML

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Bít 1T9

Sóng Nhựa Bít 1T9

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Rác Nhựa Công Cộng 240L Nắp Hở
PALLET D4-977

PALLET D4-977

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-480
Tấm Nhựa Hita 12mm

Tấm Nhựa Hita 12mm

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Kết Nhựa Cao 24 Chai

Kết Nhựa Cao 24 Chai

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa 4 lít

Can Nhựa 4 lít

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Kết Nhựa Thấp 24 Chai

Kết Nhựa Thấp 24 Chai

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET LẮP RÁP 1.1m

PALLET LẮP RÁP 1.1m

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Phuy Nhựa - 220L Có Đai Sắt
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-481
Bình Nhựa Đựng Nhớt 0.8 Lít
Tấm Nhựa Hita 8mm

Tấm Nhựa Hita 8mm

Liên Hệ
Mua ngay
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-497T
Sóng Nhựa Bít 1T5

Sóng Nhựa Bít 1T5

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng Nhựa Bít 3T9

Sóng Nhựa Bít 3T9

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng 5 Bánh Xe

Sóng 5 Bánh Xe

Liên Hệ
Mua ngay
Sóng 8 Bánh Xe

Sóng 8 Bánh Xe

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Sơn 18-20L

Thùng Sơn 18-20L

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET S2-976

PALLET S2-976

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Sơn Quai Nhựa 3,8 Lít
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-497C
Sóng Nhựa Hở 3T1

Sóng Nhựa Hở 3T1

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Cotton Màu - Giẻ Lau Cotton Màu
Can Nhựa Tròn 18 Lít Không Khía
PALLET BOX 1,2m - 1123

PALLET BOX 1,2m - 1123

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa 1,6 lít

Can Nhựa 1,6 lít

Liên Hệ
Mua ngay
Thùng Phuy Nhựa 120l - Đai Sắt
Sóng Nhựa Quai Sắt

Sóng Nhựa Quai Sắt

Liên Hệ
Mua ngay
Chai Nhựa Đựng Nước Xả Vải 1 Lít
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Thùng Phuy Nhựa 120L - Đai Sắt
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-327
Can Vuông 10 Lít

Can Vuông 10 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa Tròn 18 Lít Cao

Can Nhựa Tròn 18 Lít Cao

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa 4 Lít 1 Quai

Can Nhựa 4 Lít 1 Quai

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa Vuông 5 Lít

Can Nhựa Vuông 5 Lít

Liên Hệ
Mua ngay
Can Nhựa Vuông 30 lít

Can Nhựa Vuông 30 lít

Liên Hệ
Mua ngay
Khung Nhựa Ràng Pallet

Khung Nhựa Ràng Pallet

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET D4-1092

PALLET D4-1092

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET BOX 1,2m - 1114

PALLET BOX 1,2m - 1114

Liên Hệ
Mua ngay
PALLET D4-1210

PALLET D4-1210

Liên Hệ
Mua ngay
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp
Pallet Nhựa Liền Khối 2 Mặt HT-403
XÔ NHỚT 18L (Xô Nắp Bằng)
Kết Nhựa Cao Bít 20 Chai
Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt HT-496T
-33%
Vải Lau Máy Công Nghiệp - Giẻ Lau Máy Công Nghiệp

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Thiết bị phụ trợ công nghiệp giá tốt mua tại Sang Hà

 

Thiết bị phụ trợ công nghiệp là cụm từ mặc dù xa lạ đối với nhiều người, nhưng khá quen thuộc trong ngành công nghiệp sản xuất.

 

Thiết bị phụ trợ công nghiệp là gì?

 

Thiết bị phụ trợ công nghiệp là các thiết bị công nghiệp có tầm quan trọng lớn cho việc sản xuất những thành phẩm chính.

 

thiết bị phụ trợ công nghiệp

hình thiết bị phụ trợ công nghiệp

 

Cụ thể thiết bị phụ trợ công nghiệp là những linh kiện, phụ liệu, giẻ lau vải lau công nghiệp, thảm cao su, sóng công nghiệp, tấm nhựa pvc foam, tấm danpla pp, pallet nhựa, kết nhựa, thùng rác nhựa, chai nhựa, can nhựa, thùng sơn và xô nhớt, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm, v.v..

 

 Đặc điểm và vai trò của thiết bị phụ trợ công nghiệp

 

Đặc điểm thiết bị phụ trợ công nghiệp

 

Hiện nay, nước ta hầu hết sử dụng chi phí cho thiết bị phụ trợ công nghiệp cao hơn đối với chi phí lao động. Mặc dù, nước ta đang có ưu thế về lao động.

 

Những bất cập từ cơ sở hạ tầng, các thủ tục hành chính rờm ra, là những nguyên nhân chính làm cho chính sách phát triển phụ trợ công nghiệp Việt Nam ta chưa phát triển đúng mức.

 

Tầm quan trọng của thiết bị phụ trợ công nghiệp

 

Cùng sự phát phát triển vũ bão những ngành công nghiệp như sản xuất, giày dép, cơ khí, may mặc,... thì các thiết bị phụ trợ công nghiệp trở nên khá cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn cho các lĩnh vực liên quan.

 

Bên cạnh đó, những thiết bị phụ trợ công nghiệp đóng vai trò quan trọng để thu hút dòng vốn FDI vào ngành công nghiệp và đồng thời kích thích doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước phát triển.

 

Mua thiết bị phụ trợ công nghiệp uy tín tốt nhất tphcm?

 

Nếu các bạn đang tìm địa chỉ mua thiết bị phụ trợ công nghiệp uy tín, chất lượng giá tốt nhất tphcm thì không nên bỏ qua đơn vị cung cấp thiết bị phụ trợ công nghiệp uy tín hàng đầu Sang Hà. Việc lựa chọn, sử dụng các sản phẩm thiết bị phụ trợ công nghiệp cũng như các dịch vụ tại địa chỉ tin cậy này là một giải pháp hoàn hảo và vô cùng thông minh.

 

Tại sao lại chọn Sang Hà mua thiết bị phụ trợ công nghiệp?

 

Công ty TNHH TM & DV Sang Hà là địa chỉ nổi tiếng trên thị trường chuyên bán thiết bị phụ trợ công nghiệp nói riêng và trên cả nước nói chung. Chúng tôi cam kết bán các sản phẩm đều có nguồn gốc, xuất xứ 100%, có giấy tờ đầy đủ và đảm bảo chất lượng vượt bậc.

 

Với mục tiêu kinh doanh đem những quyền lợi của khách hàng khi mua hàng. Công ty Sang Hà luôn quan tâm tốt nhất, đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cũng như hỗ trợ báo giá khách hàng với mức giá tốt nhất có thể.

 

Cùng kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực, sở hữu đội ngũ nhân viên bề dày kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp và chu đáo nhất.

 

Bên cạnh đó, Sang Hà hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi về giá, miễn phí vận chuyển HCM, hình thức thanh toán đa dạng, hỗ trợ công nợ dài hạn.

 

Với những lý do trên, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất.

 

Nếu bạn đang có nhu cầu mua thiết bị phụ trợ công nghiệp giá rẻ hcm và các tỉnh thành lân cận khác trên toàn quốc, xin vui lòng liên hệ qua số:09.34567.402 để được tư vấn, hỗ trợ mua hàng miễn phí.