icon-cart
093 4567 651

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Bàn - Ghế Nhựa

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Ghế mini Nemo F1501

Ghế mini Nemo F1501

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Lớn 3 Sọc

Ghế Dựa Lớn 3 Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao 225

Ghế Cao 225

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Bông Lớn - 333
Ghế bô em bé

Ghế bô em bé

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao sọc F186

Ghế cao sọc F186

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ NHÍ

GHẾ NHÍ

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Hita

Ghế Hita

Liên Hệ
Mua ngay
BÀN XẾP

BÀN XẾP

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Dày

Ghế Cao Dày

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao lưới F175

Ghế cao lưới F175

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lưới

Ghế lưới

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ MINI XẾP

GHẾ MINI XẾP

Liên Hệ
Mua ngay
BÀN PISA 304-V

BÀN PISA 304-V

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ THẺ 4 SỌC

GHẾ THẺ 4 SỌC

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bé cưng

Ghế bé cưng

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Bông (1818)

Ghế Cao Bông (1818)

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Nhỏ Lưới

Ghế Dựa Nhỏ Lưới

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn sọc F980513

Ghế lùn sọc F980513

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Bi Lớn

Ghế Dựa Bi Lớn

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn sọc cũ

Ghế lùn sọc cũ

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn F4 F021004

Ghế lùn F4 F021004

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ MINI TRÒN No.1115

GHẾ MINI TRÒN No.1115

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Bướm

Ghế Cao Bướm

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ MINI VUÔNG

GHẾ MINI VUÔNG

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế dựa 5 sọc lớn F00903
GHẾ KYRA

GHẾ KYRA

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Bành Bông

Ghế Bành Bông

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Oval

Ghế Oval

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Nhật

Ghế Nhật

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bành 4 sọc lớn F1204
GHẾ LÙN MẶT LƯỚI

GHẾ LÙN MẶT LƯỚI

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế nhựa 7 sọc lớn F162
Ghế lùn đại

Ghế lùn đại

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Đại

Ghế Cao Đại

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Bành Lưới 328

Ghế Bành Lưới 328

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO MẶT LƯỚI

GHẾ CAO MẶT LƯỚI

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao Roma F1420

Ghế cao Roma F1420

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Kiểu L8

Ghế Cao Kiểu L8

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Bông 330/331

Ghế Dựa Bông 330/331

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Lưới 312

Ghế Cao Lưới 312

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao F5 F021005

Ghế cao F5 F021005

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Mới

Ghế Cao Mới

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÀNH SỌC

GHẾ BÀNH SỌC

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bành hoa mai F1605

Ghế bành hoa mai F1605

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn chữ nhật đại

Bàn chữ nhật đại

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Nhỏ 3 Sọc

Ghế Dựa Nhỏ 3 Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÀNH 2 MÀU TRUNG

GHẾ BÀNH 2 MÀU TRUNG

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Bông 304

Ghế Cao Bông 304

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế dựa 4 sọc nhỏ F00601
GHẾ ĂN DẶM CHO BÉ HÌNH GẤU 2502
Ghế Mẫu Giáo

Ghế Mẫu Giáo

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÀNH 2 MÀU ĐẠI

GHẾ BÀNH 2 MÀU ĐẠI

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN OVAL

GHẾ LÙN OVAL

Liên Hệ
Mua ngay
BÀN KYRA 305V

BÀN KYRA 305V

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế baby

Ghế baby

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Trung

Ghế Dựa Trung

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Lùn Tròn - 414

Ghế Lùn Tròn - 414

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn đa năng

Bàn đa năng

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN LỚN

GHẾ LÙN LỚN

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn kiểu F521

Ghế lùn kiểu F521

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Bi Nhỏ

Ghế Dựa Bi Nhỏ

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Nhỏ OVAL

Ghế Dựa Nhỏ OVAL

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế dựa 5 sọc nhỏ F010701
Bàn Vuông Cao

Bàn Vuông Cao

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn sọc mới (181)

Ghế lùn sọc mới (181)

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Bành Lớn

Ghế Bành Lớn

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Tròn Nhỏ

Ghế Tròn Nhỏ

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Lớn Oval

Ghế Dựa Lớn Oval

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bành lưới F161

Ghế bành lưới F161

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÀNH TRUNG

GHẾ BÀNH TRUNG

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bành 2 màu lớn F1040
GHẾ DỰA LỚN 5 SỌC

GHẾ DỰA LỚN 5 SỌC

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ MINI No.610

GHẾ MINI No.610

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Lớn Kiểu

Ghế Dựa Lớn Kiểu

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao xoắn F1301

Ghế cao xoắn F1301

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Bành Đan

Ghế Bành Đan

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế dựa 3 sọc F815

Ghế dựa 3 sọc F815

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế mini Dory F1502

Ghế mini Dory F1502

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn lưới

Ghế lùn lưới

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn Vuông Nhỏ

Bàn Vuông Nhỏ

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO 601

GHẾ CAO 601

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Lớn 6206

Ghế Dựa Lớn 6206

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ DỰA LỚN 7 SỌC

GHẾ DỰA LỚN 7 SỌC

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Tựa Mây

Ghế Tựa Mây

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế đòn F1634

Ghế đòn F1634

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO 812

GHẾ CAO 812

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO XẾP

GHẾ CAO XẾP

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÉ YÊU

GHẾ BÉ YÊU

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Thái Sọc

Ghế Thái Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO ĐẠI LỖ

GHẾ CAO ĐẠI LỖ

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn Vuông No.347

Bàn Vuông No.347

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BÀNH 2 MÀU LỚN No.466
GHẾ LINE 1

GHẾ LINE 1

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Lùn 224

Ghế Lùn 224

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn bông bi

Ghế lùn bông bi

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Đại 9 Sọc

Ghế Dựa Đại 9 Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Lớn 4 Sọc

Ghế Dựa Lớn 4 Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO VUÔNG

GHẾ CAO VUÔNG

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN XẾP

GHẾ LÙN XẾP

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ DỰA ĐAN 2 MÀU No.993
Ghế lùn bầu

Ghế lùn bầu

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Bành Đan - 325

Ghế Bành Đan - 325

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN KIỂU No.634

GHẾ LÙN KIỂU No.634

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BALI No.640

GHẾ BALI No.640

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Lùn Mới 242

Ghế Lùn Mới 242

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Bi

Ghế Cao Bi

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ PISA

GHẾ PISA

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LINE 2

GHẾ LINE 2

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao Osaka F1424

Ghế cao Osaka F1424

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn Tròn HT

Bàn Tròn HT

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ SOFA No.638

GHẾ SOFA No.638

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN LỚN

GHẾ LÙN LỚN

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ MINI MẶT LƯỚI

GHẾ MINI MẶT LƯỚI

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Thái In Bông

Ghế Thái In Bông

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Lùn Bông - 541

Ghế Lùn Bông - 541

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Nhỏ Kiểu

Ghế Dựa Nhỏ Kiểu

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN VUÔNG

GHẾ LÙN VUÔNG

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO LỖ

GHẾ CAO LỖ

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ BALI

GHẾ BALI

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ LÙN SỌC No.246

GHẾ LÙN SỌC No.246

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Dựa Nhỏ 5 Sọc

Ghế Dựa Nhỏ 5 Sọc

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế cao bông F185

Ghế cao bông F185

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO ĐẠI BÔNG

GHẾ CAO ĐẠI BÔNG

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bô Cute

Ghế bô Cute

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế nhỏ F171

Ghế nhỏ F171

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ SOFA

GHẾ SOFA

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Cao Bông - 540

Ghế Cao Bông - 540

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế Tựa Mây Đại

Ghế Tựa Mây Đại

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ THẺ 3 SỌC

GHẾ THẺ 3 SỌC

Liên Hệ
Mua ngay
Bàn chữ nhật loại 1 - 6001
Bàn Tròn Cao

Bàn Tròn Cao

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ ĂN DẶM KÈM BÀN 8850
GHẾ ABC No.1088

GHẾ ABC No.1088

Liên Hệ
Mua ngay
BÀN KYRA 305T

BÀN KYRA 305T

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế nhựa 7 sọc nho F980101
GHẾ DỰA NHỎ 7 SỌC No.1129
Ghế Dựa 5 Sọc 332

Ghế Dựa 5 Sọc 332

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế dựa 4 sọc lớn F168
Bàn vuông bầu H170

Bàn vuông bầu H170

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế lùn Caro F957

Ghế lùn Caro F957

Liên Hệ
Mua ngay
GHẾ CAO OVAL

GHẾ CAO OVAL

Liên Hệ
Mua ngay
Ghế bành nhỏ F980104

Ghế bành nhỏ F980104

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Mua bàn ghế nhựa giá tốt HCM từ nhà cung cấp giá sỉ, cam kết mua hàng qua chính hãng, giao hàng miễn phí.

Thường những bộ bàn ghế nhựa được sử dụng nhiều trong quán ăn, quán nhậu, quán nước với nhiều màu sắc khác nhau. Sản phẩm có độ bền cao, nhờ được làm từ 100% nhựa chính phẩm có bổ sung mộ số chất phụ gia chống tia UV làm tăng độ bền màu của sản phẩm trước tác động của thời tiết, bởi thế mà kể cả thời tiết ẩm ướt cũng không sợ bị hỏng hóc, nhanh khô không bị mối mọt chứ không giống như bàn ghế bằng gỗ.

Bàn ghế nhựa thiết kế kiểu dáng đơn giản lịch sự bề mặt nhẵn, dễ dàng xếp gọn và vận chuyển, chúng khá thuận tiện cho việc lau chùi vệ sinh hàng ngày sau khi khách rời khỏi quán, nên rất tiết kiệm được thời gian cho chủ quán và nhân viên.