icon-cart
09.34567.402

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Bìa đựng hồ sơ

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Bìa lá holder kingjim 737-50GSV
Bìa còng nhẫn 2.5 F

Bìa còng nhẫn 2.5 F

12,000đ
Mua ngay
Bìa nhẫn Thiên Long 2-DRing 35 FO-DRB02
File 30 Lá A4 - 18mm Deli - 5130
Bìa acco giấy không kẹp A4-E/061IF Plus
Bìa còng ống kingjim 15cm x 1500tờ có phân trang 3515
Bìa còng Horse H-406

Bìa còng Horse H-406

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Thiên Long 70mm F4 / FO-LAF04 (1 mặt si)
Bìa còng Thiên Long 70mm A4 / FO-LAF06 (2 mặt si)
File 80 Lá Deli - 5280

File 80 Lá Deli - 5280

93,506đ
Mua ngay
File Rút Gáy Deli - 5535

File Rút Gáy Deli - 5535

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa 40 lá kingjim 186-40GSV
Bìa nút Bumpess A4 Deli EZ65102
Bìa Nhựa Nắp Vuông

Bìa Nhựa Nắp Vuông

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa trình ký đơn (mặt si) Thiên Long FO-CB02
Cặp Tài Liệu Quai Xách Sần Deli - 5556
Bìa còng bật kingjim A4 9cm 2697GSV
Trình Ký A5 Deli - 9243

Trình Ký A5 Deli - 9243

21,001đ
Mua ngay
Bìa 60 lá kingjim 186-60GSV New
Bìa kiếng A3

Bìa kiếng A3

82,000đ
Mua ngay
Bìa lá F4 dày - FL-171HO - 0.2mm plus
Cặp Xốp 7 Ngăn VP Deli - 38151
Bìa Nhựa Nút A5 Plus

Bìa Nhựa Nút A5 Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa mỏng kokuyo khổ A4 - S, 150
Bìa lá Thiên Long A4 FO - CH03 (độ dày 0.15mm)
Bìa 20 lá kingjim 236-20GSV
Túi Đựng Hồ Sơ A4 Deli - 5519
File Kẹp Deli - 5366

File Kẹp Deli - 5366

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa nhẫn Thiên Long 2-DRing 30 FO-DRB01
Bìa còng kingjim ống G - 1005EGSV - A3E - 5cm
File Còng A4 70mm Deli - 38179
Bìa trình ký đôi A4 Simili
Bìa còng Thiên Long 50mm F4 / FO-LAF07 (2 mặt si)
Bìa trình ký kép (mặt si) Thiên Long FO-CB01
Bìa kẹp A4 (1 ngắn) Thiên Long F0-CF02
File 30 Lá Deli - 5230

File 30 Lá Deli - 5230

33,933đ
Mua ngay
Bìa Nhựa Màu A4 TL

Bìa Nhựa Màu A4 TL

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa cây (bìa rút gáy) A4S-30 plus
File Hộp ABA - 3.5cm Deli - 5682
Bìa 1 kẹp plus (Lever File)
Bìa còng nhẫn (có kẹp)
Cặp Trình Ký A5 Deli - 9254
Bìa Lá Nhựa F Plus

Bìa Lá Nhựa F Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Trình ký nhựa A5 nhỏ TK-06
Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S - 25mm 603BFGSV
Bìa nhẫn Thiên Long 2-ORing 20 FO-ORB04
Túi Clear Bag - Mỏng Deli - 5505
File 20 Lá ABA Deli - 5102

File 20 Lá ABA Deli - 5102

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống G kingjim - 973GX
File 10 Lá ABA Deli - 5101

File 10 Lá ABA Deli - 5101

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa nhựa 3 khoen Three ring
Bìa Trình Ký Nhựa Trong Deli
Bìa khóa kéo A4

Bìa khóa kéo A4

Liên Hệ
Mua ngay
File 60 Lá ABA Deli - 5106

File 60 Lá ABA Deli - 5106

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa lá nhựa TL

Bìa lá nhựa TL

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng nhẫn 3.5 F Kingstar
Bìa còng D-ring kingjim A4S 30mm 692GSV
Bìa còng bật kingjim F4 7cm 2795GSV
Bìa còng nhẫn 2.5 F Kingstar
Bìa Dây (Bao Thư Dây) F4

Bìa Dây (Bao Thư Dây) F4

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng file ống kokuyo 8PA4 680D
Bìa lỗ mỏng - 0.05mm 92- 372B plus
Bìa Trình Ký Nhựa A4 TL
Bìa còng nhẫn 2.5 F Thiên Long
Bìa kiếng A4

Bìa kiếng A4

41,000đ
Mua ngay
Kẹp Acco nhựa Deli - E5548
Kẹp Acco nhựa Unicorn

Kẹp Acco nhựa Unicorn

11,500đ
Mua ngay
Cặp Tài Liệu Quai Xách 12 Ngăn Deli - 5564
Bìa còng kingjim ống G - 1003EN - A3E - 3cm
Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S - 19mm 611GSV
Bìa còng Thiên Long 70mm F4 / FO-LAF08 (2 mặt si)
Bìa còng ống kingjim 13cm x 1300 tờ có phân trang 3513
Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Dọc Deli - 5509
Cặp Xốp 7 Ngăn Deli - 39634
Bìa còng 3.5 F trắng kiếng A
Bìa giấy Màu A4 Full Color
Kẹp sắt Acco Deli- E5549

Kẹp sắt Acco Deli- E5549

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Nhựa Stacom

Bìa Nhựa Stacom

Liên Hệ
Mua ngay
File 10 Lá A4 - 8mm Deli - 5110
File 100 Lá Deli - 5200

File 100 Lá Deli - 5200

111,322đ
Mua ngay
Bìa Thiên Long 60 lá A4 FO-DB03
Bìa trình ký KT-01

Bìa trình ký KT-01

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng bật kingjim A4 5cm 2693GSV
Bìa còng ống kingjim 5cm x 500tờ A3 1505E
Bìa Report File A4 FO - RFA4 Thiên Long
Cặp Tài Liệu Quai Xách Bóng Deli - 5557
BÌA NÚT THIÊN LONG A4
Bìa hồ sơ 40 lá - FL-40P -3 lớp plus
Túi Đựng Hồ Sơ F/C Deli - 5506
Bìa còng kingjim ống G - 1005EN - A3E - 5cm
Bìa trình kí A4 trong

Bìa trình kí A4 trong

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa lỗ TL A4

Bìa lỗ TL A4

Liên Hệ
Mua ngay
File Kẹp Deli - 5363

File Kẹp Deli - 5363

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa lá Thiên Long F4 FO - CH04 (độ dày 0.18mm)
Bìa còng file ổng kokuyo 10PA4 W-6100B xanh dương
Bìa còng 5F ABBA

Bìa còng 5F ABBA

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng bật kingjim - 1695GSV - A4S - 7cm
File Lỗ Mỏng Deli - 5712
Bìa acco nhựa có kẹp plus (letter file)
Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS01 (không viền 0.045mm)
File Rút Gáy Deli - 5538
Bìa nhựa album Horse H-554
Giấy bìa màu A4 Sunflower 180gms 5 màu (Thái Lan)
File A4 2 Kẹp Deli - 5309
Bìa còng Thiên Long 70mm A4 / FO-LAF12 (1 mặt si)
Bìa Thiên Long Acco A4 FO - PPFFA4
Trình Ký Deli - 5446

Trình Ký Deli - 5446

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa trình ký plus FL-101RT (Report File)
Bìa còng plus D-Ring File 28mm 280 tờ
Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S (210 tờ) (new)
Bìa còng Thiên Long 50mm F4 / FO-LAF13 (1 mặt si)
Bìa còng Thiên Long 50mm A4 / FO-LAF05 (2 mặt si)
Bìa trình kí A6 trong

Bìa trình kí A6 trong

Liên Hệ
Mua ngay
Túi Hồ Sơ Deli -5631

Túi Hồ Sơ Deli -5631

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa 10 lá kingjim 236-10GSV
Bìa còng 5F 2 mặt si

Bìa còng 5F 2 mặt si

Liên Hệ
Mua ngay
File 20 Lá Deli - 5220

File 20 Lá Deli - 5220

27,017đ
Mua ngay
Bìa 2 còng nhẫn plus A4S 20mm(140 tờ)
Bìa 20 lá kingjim 186-20GSV
 Bìa Acco Giấy Full Color

Bìa Acco Giấy Full Color

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Kokoyo 5F

Bìa còng Kokoyo 5F

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống kingjim 3cmx300 tờ blue 973G
Bìa giấy ngoại A4 có hoa văn
Bìa 10 lá kingjim 186-10GSV
Bìa còng 5F 1 mặt si xanh
Cặp Xốp 5 Ngăn Deli - 5734
Túi Hồ Sơ Kẻ A4 Ngang Deli - 5508
Bìa Thiên Long 20 lá A4 FO-DB01
Bìa còng 5 F trắng kiếng A
File còng bật khổ F4-S, 7cm 450 trang
Bìa Ép Plastic 100MIC A4

Bìa Ép Plastic 100MIC A4

Liên Hệ
Mua ngay
 Bìa cây gáy nhỏ Q310
Bìa kẹp A4 (1 dài, 1 ngắn) Thiên Long F0-CF01
File 60 Lá Deli - 5260

File 60 Lá Deli - 5260

57,487đ
Mua ngay
Bìa lỗ dày - 0.07mm 92- 372B plus
Bìa thơm Perfumed colorful

Bìa thơm Perfumed colorful

Liên Hệ
Mua ngay
Trình Ký Deli - 5440

Trình Ký Deli - 5440

41,958đ
Mua ngay
Túi Đựng Bài Tập A4 Deli - 96183
Bìa còng 7 F trắng kiếng A
File 40 Lá ABA Deli - 5104

File 40 Lá ABA Deli - 5104

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Trình ký nhựa A4 TK-03
Túi Hồ Sơ Deli - 5632

Túi Hồ Sơ Deli - 5632

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa nhẫn Thiên Long 2-ORing 30 FO-ORB02
Cặp Trình Ký PVC - A4 Deli - 9244
Bìa còng file ống kokuyo 3PA4 630D
Bìa Acco nhựa Plastic

Bìa Acco nhựa Plastic

Liên Hệ
Mua ngay
Cặp Xốp 7 Ngăn Nhựa Trong Deli - 38127
Bìa còng file ống kokuyo 5PA4 W-650B
Cặp Tài Liệu Deli 5571

Cặp Tài Liệu Deli 5571

Liên Hệ
Mua ngay
File Còng A4 50mm Deli - 38178
Cặp Tài Liệu A4 Deli - 5559
Cặp Xốp 7 Ngăn Khóa Cài Deli - 38125
Túi Hồ Sơ PP A4 Deli - 38977
File 30 Lá ABA Deli - 5103

File 30 Lá ABA Deli - 5103

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa mỏng khổ A4-S 250tờ màu hồng
Bìa còng file ống kokuyo 3PA3 633B
Bìa cột dây Simili

Bìa cột dây Simili

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng bật kingjim - 1793GSV - F4 - 5cm
File 10 Lá Deli - 5210

File 10 Lá Deli - 5210

20,124đ
Mua ngay
Bìa Ép Plastic 160MIC A4

Bìa Ép Plastic 160MIC A4

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng D-ring kingjim A4S 21mm 608BFGSV
Bìa acco giấy có kẹp A4-S/021N plus (180tờ)
Kẹp Acco Steel Fasteners

Kẹp Acco Steel Fasteners

Liên Hệ
Mua ngay
File Càng Cua Mềm 3P Deli - 5383
Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S (210 tờ) (new)
BÌA TRÌNH KÝ ĐÔI THIÊN LONG
BÌA BAO SÁCH THIÊN LONG BC-06 TÚI 20
Bìa trình ký A5 dẻo

Bìa trình ký A5 dẻo

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Nhựa 20 Lá Thiên Long
Bìa Trình Ký Đơn A4 Nhựa Mica
Bìa còng 5 F Thiên Long

Bìa còng 5 F Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay
File Lá Deli - 5162

File Lá Deli - 5162

28,272đ
Mua ngay
Bìa màu thơm Thái Full Color
Bìa Nhựa 10 Lá Thiên Long
Bìa còng ống kingjim 8cmx800 tờ 978N
Bìa còng Thiên Long 50mm F4 / FO-LAF03 (1 mặt si)
File 20 Lá A4 - 14mm Deli - 5120
File Càng Cua Mềm 3P Deli - 5382
Bìa màu Thơm Maksimum

Bìa màu Thơm Maksimum

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa hồ sơ 60 lá - FL-60P plus
File Hộp ABA - 7.5cm Deli - 5684
Bìa lỗ hộp Unitalk

Bìa lỗ hộp Unitalk

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng cua 3F5 A

Bìa còng cua 3F5 A

14,000đ
Mua ngay
Bìa hồ sơ plus 80 lá - FL-80P
File còng bật khổ A4-S 10cm V-FUAL 300B
Bìa Trình ký nhựa A5 lớn TK-02
Túi Đựng Hồ Sơ A4 Deli - 5504
Bìa trình kí A5 trong

Bìa trình kí A5 trong

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống G kingjim - 976GSV - A4S - 6cm
Bìa còng ống G kingjim - 974GSV - A4S - 4cm
File 60 Lá A4 - 34mm Deli - 5160
Bìa còng ống kingjim G - 974N - A4S - 4cm
Bìa Lá nhựa A plus

Bìa Lá nhựa A plus

Liên Hệ
Mua ngay
File còng bật khổ A4-S 10cm V-Fual 305B
BÌA TRÌNH KÝ ĐƠN THIÊN LONG
Bìa còng D-ring A4S - 20mm 691GSV
Cặp Tài Liệu Deli - 39572
Bìa còng ống kingjim 6cmx600 tờ 976N
Bìa trình ký đôi (simili thường)
Bìa 60 lá kingjim 136-60GSV
Bìa nhẫn Thiên Long 2-ORing 35 FO-ORB03
Bìa còng kingjim ống SD - 1503E - A3E - 3cm
Bìa trình ký kép (nhựa) Thiên Long FO-CB03
Bìa Lá Nhựa Màu - Full Color
Bìa 3 dây Si

Bìa 3 dây Si

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Thiên Long 70mm A4 / FO-LAF02 (1 mặt si)
Bìa Acco Giấy Plus

Bìa Acco Giấy Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5589
Bìa còng Kokoyo 7F

Bìa còng Kokoyo 7F

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống kingjim 8cmx800 tờ 1478GSV
Bìa Ép Plastic 80MIC A4

Bìa Ép Plastic 80MIC A4

Liên Hệ
Mua ngay
File Hộp 10cm Deli - 38117

File Hộp 10cm Deli - 38117

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa màu Ngoại A3 - Full Color
Bìa nhẫn Thiên Long 2-ORing 25 FO-ORB01
Bìa còng Thiên Long 70mm F4 / FO-LAF14 (1 mặt si)
Còng nhẫn chữ D

Còng nhẫn chữ D

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa kéo Full Size

Bìa kéo Full Size

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Horse H401-041

Bìa còng Horse H401-041

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Lỗ SURMARK

Bìa Lỗ SURMARK

90,000đ
Mua ngay
Bìa Dây Cặp Hồ Sơ 12 Ngăn
Cặp Trình Ký Nhựa Trong Deli - 9256
Bìa Nhựa Nút Thiên Long

Bìa Nhựa Nút Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng 7F ABBA

Bìa còng 7F ABBA

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa hồ sơ 20 lá - FL-20P
Bìa còng 3.5 F đỏ KINGSTAR
Bìa còng nhẫn ring kingjim A4S 25mm 612GSV
Bìa nhựa 3 khoen H-332

Bìa nhựa 3 khoen H-332

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng 10 F trắng kiếng A
Bìa còng ống kingjim 5cmx500 tờ 1475GSV
File Kẹp Deli - 5364

File Kẹp Deli - 5364

Liên Hệ
Mua ngay
Trình Ký Deli - 5445

Trình Ký Deli - 5445

63,492đ
Mua ngay
BÌA BAO TẬP BC-04 KHÔNG IN THIÊN LONG
Cặp Tài Liệu Deli 12 Ngăn 5558
Bìa còng 7F 1 mặt si xanh
File Acco Bìa giấy Plus

File Acco Bìa giấy Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Acco Nhựa chuyên dụng
Túi giấy PF A4-E/061PF plus (Lưu trữ 200 tờ)
Bìa hộp hồ sơ giấy ngang A4-E plus
Nẹp Tài Liệu Nhựa 80mm Deli - 5548
File Càng Cua Mềm 4P Deli - 5387
Giấy bài màu A3 Sunflower
Bìa còng kingjim ống SD - 3510 - A4S - 10cm
Bìa Thiên Long 80 lá A4 FO-DB04
Bìa Trình Ký A5 Nhựa Mica
File còng bật kokuyo khổ F4-S 5cm V-FUAL 285
Bìa giấy Ngoại A3 không láng
Cặp 6 Ngăn Deli - 5554

Cặp 6 Ngăn Deli - 5554

44,078đ
Mua ngay
File Rút Deli - 5532

File Rút Deli - 5532

6,183đ
Mua ngay
Túi Zip A5 Deli - 5885

Túi Zip A5 Deli - 5885

7,226đ
Mua ngay
Túi Hồ Sơ Deli - 38131
Bìa nhẫn Thiên Long 2-DRing 40 FO-DRB01
Bìa Acco Nhựa Thiên Long
Bìa 40 lá kingjim 136-40GSV
Bìa cột 3 dây A4

Bìa cột 3 dây A4

7,500đ
Mua ngay
Bìa Nhựa 80 Lá Thiên Long
File 100 Lá ABA (X,Đ) Deli - 5109
Bìa lá F4 mỏng - FL-171HO - 0.15mm plus
Bìa còng 7F Thiên Long

Bìa còng 7F Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay
 Bìa cây gáy lớn Q310
Bìa cong A5 xanh ngang

Bìa cong A5 xanh ngang

Liên Hệ
Mua ngay
File Rút Gáy Deli - 5530
Bìa lá Thiên Long F4 FO - CH02 (độ dày 0.15mm)
Bìa 40 lá kingjim 236-40GSV
BÌA BAO TẬP NBC-04 KHÔNG IN THIÊN LONG
Bìa nhẫn Thiên Long 2-ORing 26 FO-ORB05
Bìa còng ống G kingjim - 975GX - A4S - 5cm
File còng bật kokuyo khổ A4-S 7cm 450trang
Bìa còng 7F 2 mặt si

Bìa còng 7F 2 mặt si

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Thiên Long 50mm A4 / FO-LAF11 (1 mặt si)
Bìa Cột Dây Stacom A4

Bìa Cột Dây Stacom A4

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Thiên Long 40 lá A4 FO-DB02
Bìa còng bật kingjim - 1693GSV - A4S - 5cm
Bìa còng bật kingjim - 1795GSV - F4 - 7cm
Bìa 60 lá kingjim 236-60GSV
Bìa trình ký A6 dẻo

Bìa trình ký A6 dẻo

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống kingjim10cmx1000 tờ 1470GSV
Cặp Tài Liệu Deli Xách tay E38968
Bìa Nhựa Nút A4 Plus

Bìa Nhựa Nút A4 Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa trình ký đơn

Bìa trình ký đơn

10,000đ
Mua ngay
Bìa Ép Plastic 40MIC A4

Bìa Ép Plastic 40MIC A4

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa Trình Ký Horse H-035

Bìa Trình Ký Horse H-035

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng A5 xanh đứng

Bìa còng A5 xanh đứng

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng Stacom Full Size

Bìa còng Stacom Full Size

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa 1 kẹp KingJim A4S 568BFGSV
Túi Đựng Hồ Sơ A4 Deli - 5512
File Hộp Gập 3,5cm Deli - 5642
Bìa trình ký Horse H-99

Bìa trình ký Horse H-99

Liên Hệ
Mua ngay
File Hộp ABA - 5.5cm Deli - 5683
File 40 Lá Deli - 5240

File 40 Lá Deli - 5240

44,456đ
Mua ngay
Bìa Dây 6 ngăn Deli

Bìa Dây 6 ngăn Deli

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS03 (không viền 0.045mm)
File 40 Lá A4 - 24mm Deli - 5140
Bìa còng Thiên Long 90mm F4 / FO-LAF10(1 mặt si)
Bìa Nhựa 40 Lá Thiên Long
Bìa Ép Plastic 160MIC A3

Bìa Ép Plastic 160MIC A3

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa lá Thiên Long A4 FO - CH01 (độ dày 0.13mm)
Bìa còng Thiên Long 50mm A4 / FO-LAF01 (1 mặt si)
Bìa còng bật 1 mặt xi plus A4 7cm
Bìa hộp hồ sơ giấy xéo A4-S plus
Bìa nhựa 2 còng nhẫn plus A4S 26mmx210 tờ
Bìa lỗ Thiên Long A4 FO - CS02 (không viền 0.03mm)
Bìa còng bật 1 mặt xi F4 5cm
Bìa còng nhẫn KKY 6PA4 - xanh dương FU-440B
Kẹp Acco sắt

Kẹp Acco sắt

15,000đ
Mua ngay
Bìa còng Thiên Long 90mm A4 / FO-LAF09(1 mặt si)
Bìa hồ sơ 10 lá plus - FL-10P
Bìa Ép Plastic 60MIC A4

Bìa Ép Plastic 60MIC A4

Liên Hệ
Mua ngay
File Kẹp Deli - 5365

File Kẹp Deli - 5365

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng ống kingjim 1473GSV Mở 2 bên
Bìa trình ký A4 dẻo

Bìa trình ký A4 dẻo

Liên Hệ
Mua ngay
Cặp Tài Liệu 1 Ngăn Deli - 5576
Bìa hộp khổ A4 Kokuyo W-A4LFT
Bìa còng ống G kingjim - 978GX - A4S - 8cm
Túi Đựng Hồ Sơ Kéo Khóa Deli - 5588
Bìa còng ống kingjim 5cmx500 tờ 975N
Bìa trình ký đơn (nhựa) Thiên Long FO-CB04
Bìa còng 3.5 F Plus

Bìa còng 3.5 F Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Bìa còng nhẫn KKY kokuyo 4PA4 xanh dương
Cặp Xốp 7 Ngăn Học Sinh Deli - 5295
BÌA NÚT THIÊN LONG F4
File còng bật khổ A4-S 50cm 200trang V-FUAL 280
Bìa Nẹp Accor Deli - 39535
Bìa 20 lá kingjim 136-20GSV

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Cung cấp các loại bìa đựng hồ sơ giá tốt uy tín HCM

 

Hiện nay nhu cầu sử dụng các loại bìa đựng hồ sơ khá nhiều, từ trường học đến văn phòng, phòng giao dịch công ty đều cần bìa tài liệu để đựng các giấy tờ tài liệu của mình.

 

Khái niệm bìa đựng hồ sơ là gì?

 

Bìa đựng hồ sơ là một loại bao bì hiện nay được dùng khá phổ biến trong các doanh nghiệp, trường học. Nhằm giúp cho việc chứa đựng hồ sợ và tổng hợp những loại tài liệu trở nên gọn gàng hơn, khỏi sợ bị thất lạc và dễ dàng cầm hơn trong lúc di chuyển, không làm nhàu nát hay gấp góc của các loại giấy tờ.

 

Hầu hết các flie đựng hồ sơ được các nhà sản xuất với chất liệu cơ bản thường nhất nhất chính là giấy fort, giấy kraft và giấy duplex.

 

Bìa đựng hồ sơ đa dạng mẫu mã

 

Chúng ta có thể sử dụng nhiều loại bìa đựng hồ sơ khác nhau, chẳng hạn như: bìa màu, bìa kiếng, bìa thơm, bìa còng các loại, bìa acco, bìa hộp, bìa hồ sơ, bìa khóa kéo, bìa lá, bìa cây, bìa nhựa, bìa nút, bìa da, bìa ép plastic, bìa dây, bìa trình ký, bìa lỗ, cặp đựng tài liệu, bìa nhẫn, bìa kẹp và cũng tùy vào nhu cầu của mỗi người mà lựa chọn bìa tài liệu sao cho phù hợp nhất.

 

bìa đựng hồ sơ

các mẫu bìa đựng hồ sơ

 

Bạn đang tìm mua bìa đựng hồ sơ uy tín tại HCM

 

Sang Hà cung cấp chuyên cung cấp các mẫu bìa đựng hồ sơ giá rẻ HCM, chiếc khấu cao khi mua sỉ.

 

Bìa đựng hồ sơ đa dạng chủng loại, luôn cam kết hàng chính hãng có xuất xứ rõ ràng. Hỗ trợ miên phí giao hàng tận nơi,hình thức thanh toán đa dạng cho bạn lựa chọn.