icon-cart
09.34567.402

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Kệ, Khay, Tủ Tài Liệu

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Bảng tên cứng + dây đeo bảng tên
 Hộp để viết Deli 9110

Hộp để viết Deli 9110

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn nghiêng - A5
Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 8855
Kệ nhựa 2 tầng ráp 182-2
 Hộp để viết Deli 905

Hộp để viết Deli 905

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết Deli 905

Hộp để viết Deli 905

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 9138
Khay cắm bút xoay Deli - 38253
File hồ sơ FR-03

File hồ sơ FR-03

Liên Hệ
Mua ngay
Cốc cắm bút đứng Sắt Deli - 9172
Kệ hồ sơ xéo nhựa 3 ngăn Deli - EZ00122
Dây đeo bảng tên xanh kẹp
Bao thư trắng A3

Bao thư trắng A3

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 9136
Bảng tên Deli ngang

Bảng tên Deli ngang

Liên Hệ
Mua ngay
Khay bút Deli - 9143

Khay bút Deli - 9143

45,621đ
Mua ngay
Bảng tên nhựa dẻo

Bảng tên nhựa dẻo

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên đứng cứng

Bảng tên đứng cứng

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên ngang cứng

Bảng tên ngang cứng

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết No.903 (lớn + dài) Deli
Bao thư bưa điện (có keo)
Khay để bút Deli - 9152

Khay để bút Deli - 9152

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên đứng dẻo
Kệ ráp liên hoàn 4 ngăn 212
Giá đỡ đa năng Deli - 9358
Bao Thư Trắng 25x35 TRẮNG IN (FO 100)
File Nhựa cứng 5 ngăn Deli - 9835
Bảng tên nhựa có kẹp cứng
Khay 3 tầng Sắt Deli - 9181
Kệ Mica 1 tầng 169-1

Kệ Mica 1 tầng 169-1

34,000đ
Mua ngay
Khay 2 tầng Sắt Deli - 9183
Khay cắm bút xoay Deli - E38251A
Bảng tên A5

Bảng tên A5

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ nhựa Deli - E7623

Kệ nhựa Deli - E7623

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn A5

Bảng thực đơn A5

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ Mica 5 tầng ráp 175-5
Bảng Tên PP kẹp Dọc Deli E5743 54x96mm
Kệ rổ xéo nhựa 3 ngăn
Bảng tên dọc Deli 8343

Bảng tên dọc Deli 8343

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng Tên PP kẹp Ngang Deli E5740 90x54mm
Hộp để viết Deli 9110

Hộp để viết Deli 9110

Liên Hệ
Mua ngay
Giá tài liệu cứng 4 ngăn đứng Deli - 9846
Kệ 3 tầng ráp A4 Ngang

Kệ 3 tầng ráp A4 Ngang

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn nghiêng - A7
Kệ Mica 2 tầng trượt 169-2
Bao thư bưa điện( thường )
 Hộp để viết 3009

Hộp để viết 3009

25,000đ
Mua ngay
Hộp để viết 85 × 95MM Deli- E9155
Bảng tên dọc Deli 8317

Bảng tên dọc Deli 8317

Liên Hệ
Mua ngay
Tủ đựng tài liệu 7 ngăn Deli - 8877
File Nhựa cứng 3 ngăn Deli - 9833
Bảng tên nhựa cứng

Bảng tên nhựa cứng

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên dọc Deli 8315

Bảng tên dọc Deli 8315

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ Mica 3 tầng trượt Xukiva
Kệ nhựa HU78-21

Kệ nhựa HU78-21

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ nhôm 3 tầng

Kệ nhôm 3 tầng

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên ngang Deli 8304

Bảng tên ngang Deli 8304

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ nhựa 2 tầng ráp 190-2
Hộp để viết DT 313(Đào Tiên)
Kệ Mika 1 tầng

Kệ Mika 1 tầng

34,000đ
Mua ngay
Bao thư trắng 9 x 18

Bao thư trắng 9 x 18

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư vàng A5

Bao thư vàng A5

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên(Deli) ngang + dây đeo bảng tên
Khay cắm bút xoay Deli - E38250A
Hộp để viết Deli - EZ00210
Bảng tên ngang Deli 8316

Bảng tên ngang Deli 8316

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ Mica 3 tầng DT 303

Kệ Mica 3 tầng DT 303

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư trắng 14x20

Bao thư trắng 14x20

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư vàng 25x35 A4

Bao thư vàng 25x35 A4

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn nghiêng - A4
Dây đeo thẻ Deli 8353

Dây đeo thẻ Deli 8353

Liên Hệ
Mua ngay
Khay nhựa 3 tầng Sắt Deli - 9203
Dây đeo thẻ Deli 5764

Dây đeo thẻ Deli 5764

Liên Hệ
Mua ngay
Khay cắm bút xoay Deli - 38254
Kệ hồ sơ lưới Deli - E9197
Kệ lưới Deli - 8903

Kệ lưới Deli - 8903

Liên Hệ
Mua ngay
Tủ đựng tài liệu nhựa 4 ngăn Deli
Bảng tên Deli đứng

Bảng tên Deli đứng

Liên Hệ
Mua ngay
kệ hộp hồ sơ xéo nhựa 3 ngăn
Bảng tên dọc Deli 5755

Bảng tên dọc Deli 5755

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 906
Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 9770
Kệ để báo

Kệ để báo

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết 80 × 90MM Deli- E9174
Kẹp bảng tên nhựa

Kẹp bảng tên nhựa

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng chức danh 193

Bảng chức danh 193

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ treo dấu 2 tầng

Kệ treo dấu 2 tầng

Liên Hệ
Mua ngay
kệ hộp hồ sơ xéo nhựa 1 ngăn
Hộp để viết Deli - E909
File hồ sơ FR-01

File hồ sơ FR-01

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết 3009

Hộp để viết 3009

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết No.905 (Ống Trong) Deli
Bao thư vàng A3

Bao thư vàng A3

Liên Hệ
Mua ngay
Khay Mica 3 tầng ĐT3033

Khay Mica 3 tầng ĐT3033

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ nhựa 4 tầng ráp 190-4
Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 9795
Giá tài liệu cứng 3 ngăn đứng Deli - 9845
Hộp để viết 172

Hộp để viết 172

31,800đ
Mua ngay
Dây đeo bảng tên xanh Deli
 Hộp để viết 3005

Hộp để viết 3005

23,000đ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 9150

Khay để bút Deli - 9150

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên nhựa cứng

Bảng tên nhựa cứng

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư 25x35 A4 trắng

Bao thư 25x35 A4 trắng

Liên Hệ
Mua ngay
kệ menu Mika A4

kệ menu Mika A4

Liên Hệ
Mua ngay
Khay Mica 3 tầng Deli - 9209
Bao thư trắng 12x12 không keo
Bảng tên dọc Deli 8337

Bảng tên dọc Deli 8337

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ để card

Kệ để card

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ nhựa 2 tầng trượt 206-2
Bảng Tên PVC Ngang Deli E5754 104x70mm
 Hộp để viết 3006

Hộp để viết 3006

27,000đ
Mua ngay
Hộp để viết 90 × 109MM Deli- E9143
File Nhựa cứng 3 ngăn Deli - 9831
Hộp đựng ghim cài

Hộp đựng ghim cài

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên đứng cứng viền xanh
Hộp để viết 3004

Hộp để viết 3004

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết No.904 5 Tầng Màu Deli
Kệ nhựa 5 tầng ráp 190-5
Giá tài liệu 5 ngăn đứng Deli - 9838
Dây đeo bảng tên xanh lụa, móc
Bảng tên(Deli) đứng + dây đeo bảng tên
Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 9779
Kệ Mica 2 tầng (tốt)
Kệ Mica 3 tầng trượt 169-3
kệ hộp hồ sơ xéo nhựa 3 ngăn tốt
Kệ Mica 3 tầng (tốt)

Kệ Mica 3 tầng (tốt)

115,000đ
Mua ngay
Khay để viết Deli - E904
Hộp để viết 568

Hộp để viết 568

Liên Hệ
Mua ngay
kệ hộp hồ sơ xéo nhựa 4 ngăn
Kệ nhựa 3 tầng trượt 206-3
Bảng tên ngang dẻo
Kệ chức vụ

Kệ chức vụ

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng tên dọc Deli 8319

Bảng tên dọc Deli 8319

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng Tên Dọc PVC Chống thấm nước Deli E5759 56x91xmm
Khay để bút Deli - 9139
Bảng tên dọc Deli 8306

Bảng tên dọc Deli 8306

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 9133
Tủ đựng tài liệu 4 ngăn Deli - 9794
Hộp để viết Deli - E38252A
Kệ Mica 4 tầng ráp 175-4
Dây đeo bảng tên xanh móc
Hộp để viết Deli - E9137
Bảng tên da 1 mặt

Bảng tên da 1 mặt

1,500đ
Mua ngay
Hộp để viết Deli - E908
Bảng thực đơn A7

Bảng thực đơn A7

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư trắng 12x18

Bao thư trắng 12x18

14,800đ
Mua ngay
Khay để viết Deli - E906
Khay để bút Deli - 9120

Khay để bút Deli - 9120

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn ngang - A6
Hộp để viết 82 × 106MM Deli- E9141
Khay pha màu

Khay pha màu

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn A4

Bảng thực đơn A4

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ Mica 3 tầng ráp 180-3
Bảng thực đơn ngang - A5
Bảng thực đơn ngang - A4
Bảng tên ngang Deli 8318

Bảng tên ngang Deli 8318

Liên Hệ
Mua ngay
Dây đeo bảng tên đỏ

Dây đeo bảng tên đỏ

Liên Hệ
Mua ngay
File hồ sơ FR-02

File hồ sơ FR-02

Liên Hệ
Mua ngay
Khay bút Deli - 9141

Khay bút Deli - 9141

29,193đ
Mua ngay
 Hộp để viết 622

Hộp để viết 622

Liên Hệ
Mua ngay
Bao đựng hồ sơ có dây 5F
Hộp để viết 621

Hộp để viết 621

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn nghiêng - A6
Kệ Mica 2 tầng ráp 175-2
Kệ đựng hồ sơ 1 ngăn Deli - E9186
Tủ đựng tài liệu 3 ngăn Deli - 9793
Kệ hồ sơ lưới Deli - 79075
Kệ hồ sơ xéo 187

Kệ hồ sơ xéo 187

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng Tên PVC Dọc Deli E5753 54x90mm
Bao thư cửa sổ

Bao thư cửa sổ

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ hồ sơ xéo 187 màu xám
Bao thư có hình kiểu

Bao thư có hình kiểu

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết 680

Hộp để viết 680

24,900đ
Mua ngay
Bảng tên dẻo + dây đeo bảng tên
Kệ nhựa 3 tầng ráp 190-3
Khay cắm bút hình bút chì Deli - 9145
kệ hộp hồ sơ nhựa Deli - E9175
Tủ đựng tài liệu 5 ngăn Deli - 9762
Khay để bút Deli - 9121

Khay để bút Deli - 9121

Liên Hệ
Mua ngay
Bảng thực đơn A6

Bảng thực đơn A6

Liên Hệ
Mua ngay
Khay Mica 3 tầng Deli - 9206
Kẹp bảng tên sắt
BỘ KỆ SP COLOKIT THIÊN LONG
Bảng tên ngang Deli 8314

Bảng tên ngang Deli 8314

Liên Hệ
Mua ngay
Kệ ráp liên hoàn 3 ngăn 194
Bảng Tên PVC kẹp Ngang Deli E5752 90x54mm
Hộp Đựng Namecard Genmes D401
BỘ KỆ BÚT MÁY ĐIỂM 10 THIÊN LONG
Bảng tên nhựa cứng 9*12
Hộp để viết 80 × 105MM Deli- E907
Giấy viết thư A4

Giấy viết thư A4

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để viết Deli - E9147
Bao Thư Trắng 12x22 IN THEO Mẫu Công Ty(FO 100)
Bảng tên ngang Deli 8342

Bảng tên ngang Deli 8342

Liên Hệ
Mua ngay
Bao thư trắng 12x12 có keo
Kệ Mica 3 tầng ráp 175-3
Bao thư màu có dây dán

Bao thư màu có dây dán

Liên Hệ
Mua ngay
Khay để bút Deli - 9154
Bảng tên 9 x 12cm đứng

Bảng tên 9 x 12cm đứng

Liên Hệ
Mua ngay
Khay nhựa 3 tầng Sắt Deli - 9217
Hộp để viết Deli - E903
Bảng tên ngang Deli 8336

Bảng tên ngang Deli 8336

Liên Hệ
Mua ngay
Bao Thư Trắng 12x22 IN THEO Mẫu Công ty (FO 100)
Hộp để viết 91 × 98MM Deli- E9172
Bao thư trắng A5

Bao thư trắng A5

30,000đ
Mua ngay
Bảng tên ngang cứng viền xanh
Bảng tên dẻo + dây đeo bảng tên
Bảng Tên PVC Ngang Deli không thấm nước E5758 91x56mm
Bao Thư Trắng 25x35 A4 Trắng, Vàng
Kệ rổ xéo nhựa 1 ngăn
Khay cắm bút đa dụng 4 ngăn Deli - 9147
Kệ nhựa Deli - E7621

Kệ nhựa Deli - E7621

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp để viết Deli - EZ00220
Khay để bút Deli - 9153
Kệ nhựa 3 tầng ráp 182-3
Bảng Tên PVC kẹp Ngang Deli E5742 90x54mm
Kệ hồ sơ xéo nhựa 3 ngăn Deli - EZ00112
Bao thư BT-01 Thiên Long

Bao thư BT-01 Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Kệ, khay, tủ tài liệu là những mặt hàng không thể không nhắc đến khi mua văn phòng phẩm, hầu hết những mặt hàng này là các sản phẩm quá gần gũi với người dân, đều mang đến nhiều lợi ích khác nhau.

Kệ, khay, tủ tài liệu thường được làm từ những chất liệu cao cấp, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường, sử dụng khá bền chắc, không bị nứt vỡ khi rơi và không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài. Sản phẩm thường dùng để đựng các loại tài liệu, hồ sơ, tạp chí, sách báo một cách tiện lợi và an toàn, không làm nhăn nheo, quăn góc tài liệu hay hỏng tài liệu tại các văn phòng công sở, trường học giúp bạn có một nơi học tập, làm việc chuyên nghiệp và gọn gàng.

Sản phẩm của chúng tôi cung cấp đảm bảo chính hãng, với tính năng tiện lợi nhất mang đến người dùng. Nếu bạn quan tâm, có thể liên hệ với văn phòng phẩm giá sỉ Sang Hà chúng tôi để nhận báo giá những mẫu kệ, khay, tủ tài liệu rẻ nhất.

>> SANG HÀ - NHÀ CUNG CẤP VPP GIÁ TỐT UY TÍN TP.HCM!