icon-cart
093 4567 651

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Dép Nhựa

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Dép HS-D111 CP - Tím

Dép HS-D111 CP - Tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01 HỒNG

Dép HS-K01 HỒNG

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 01

Dép HS-MX 01

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa Trong

Dép Nhựa Trong

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01 ĐEN

Dép HS-K01 ĐEN

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01 ĐEN - I

Dép HS-K01 ĐEN - I

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa Pali

Dép Nhựa Pali

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 05

Dép HS-MX 05

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D222 CP TS - X
Dép HS-V01 CP - hồng nhạt
Dép nhựa nam HS-DKAD CAM

Dép nhựa nam HS-DKAD CAM

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 04

Dép HS-MX 04

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa 1A

Dép Nhựa 1A

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D KST

Dép nhựa nam HS-D KST

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D555 CP - các màu

Dép HS-D555 CP - các màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP HĐ

Dép HS-V02 CP HĐ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP - Xám

Dép HS-V02 CP - Xám

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D111 TS - Đ

Dép HS-D111 TS - Đ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02

Dép HS-K02

Liên Hệ
Mua ngay
Dép xốp đi nhà HS-D XK

Dép xốp đi nhà HS-D XK

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 06

Dép HS-MX 06

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP XB

Dép HS-V02 CP XB

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D111 CP - Đủ màu

Dép HS-D111 CP - Đủ màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa đệm

Dép Nhựa đệm

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02 XB

Dép HS-K02 XB

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D29 TS NÂU
Dép HS-V01 CP - xanh biển

Dép HS-V01 CP - xanh biển

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D111 TS - X

Dép HS-D111 TS - X

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02 TÍM

Dép HS-K02 TÍM

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP xanh lá mạ
Dép HS-K01 TÍM

Dép HS-K01 TÍM

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa HS-D889 TS - Đen
Dép HS-K02 TR

Dép HS-K02 TR

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP - các màu

Dép HS-D666 CP - các màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D333 CP - Tím

Dép HS-D333 CP - Tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D222 CP TS - Đ
Dép HS-D111 CP - BĐ

Dép HS-D111 CP - BĐ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 02

Dép HS-MX 02

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP - Ghi

Dép HS-D666 CP - Ghi

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D28 hồng nhạt

Dép HS-D28 hồng nhạt

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V01 CP - các màu

Dép HS-V01 CP - các màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01 NÂU

Dép HS-K01 NÂU

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D777

Dép nhựa nam HS-D777

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02 ĐEN

Dép HS-K02 ĐEN

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa Nam HS-D9029 CP - BĐ
Dép HS-D28 TS

Dép HS-D28 TS

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D555 CP - Xanh biển
Dép HS-V01 CP - hồng đậm
Dép HS-D111 CP - Đồng

Dép HS-D111 CP - Đồng

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D28 xanh nhạt

Dép HS-D28 xanh nhạt

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa HS-D28 tím

Dép nhựa HS-D28 tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D222 CP nam - xám
Dép HS-D333 CP - Ghi

Dép HS-D333 CP - Ghi

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa Nam HS-D9029 CP - Ghi
Dép nhựa nam HS-DKAD CỐM
Dép Nhựa 7097

Dép Nhựa 7097

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 - Tái sinh

Dép HS-D666 - Tái sinh

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-MX 03

Dép HS-MX 03

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP - BĐ

Dép HS-V02 CP - BĐ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D333 TS - Đen

Dép HS-D333 TS - Đen

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D28 hồng đậm

Dép HS-D28 hồng đậm

Liên Hệ
Mua ngay
DÉP nhựa D999 đủ màu

DÉP nhựa D999 đủ màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP - Ghi

Dép HS-V02 CP - Ghi

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhưa nam HS-D K7

Dép nhưa nam HS-D K7

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D222 CP nam - ghi
Dép nhựa nam HS-DKAD CỜ MỸ
Dép HS-V02 CP TÍM

Dép HS-V02 CP TÍM

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP hồng nhạt
Dép nhựa nam HS-D29 CP ĐE
Dép HS-K01 TR

Dép HS-K01 TR

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D555 TS

Dép HS-D555 TS

Liên Hệ
Mua ngay
Dép tổ ong Nhựa 2A

Dép tổ ong Nhựa 2A

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D555 CP - hồng nhạt
Dép HS-MX 08

Dép HS-MX 08

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V01 CP - tím

Dép HS-V01 CP - tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D111 CP - Xám

Dép HS-D111 CP - Xám

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01

Dép HS-K01

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D9028 CP - Ghi

Dép HS-D9028 CP - Ghi

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02 HỒNG

Dép HS-K02 HỒNG

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D889 TS - Xanh
Dép HS-D666 CP hồng đậm
Dép nhựa nam HS-D889 CP - BĐ
Dép HS-D333 TS - Xanh

Dép HS-D333 TS - Xanh

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V01 TS

Dép HS-V01 TS

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D777 CP - ghi
Dép HS-D555 CP - Tím

Dép HS-D555 CP - Tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 TS

Dép HS-V02 TS

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-Tổ Ong

Dép nhựa nam HS-Tổ Ong

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa cá sấu

Dép Nhựa cá sấu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D333 CP - Xanh

Dép HS-D333 CP - Xanh

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D333 CP - Xám

Dép HS-D333 CP - Xám

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nữ HS-D555 CP - BĐ
Dép Rọ HS-D RHS26 - I

Dép Rọ HS-D RHS26 - I

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D28 Các màu

Dép HS-D28 Các màu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP xanh biển

Dép HS-D666 CP xanh biển

Liên Hệ
Mua ngay
Dép xốp đi nhà HS-D X4Q

Dép xốp đi nhà HS-D X4Q

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D666 CP tím

Dép HS-D666 CP tím

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V02 CP HN

Dép HS-V02 CP HN

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D333 CP - BĐ

Dép HS-D333 CP - BĐ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K02 ĐE

Dép HS-K02 ĐE

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D28 xanh lá mạ

Dép HS-D28 xanh lá mạ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-DKAD XB

Dép nhựa nam HS-DKAD XB

Liên Hệ
Mua ngay
Dép sục có quai G04

Dép sục có quai G04

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D111 CP - Xanh

Dép HS-D111 CP - Xanh

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D555 CP - Hồng Đậm
Dép nhựa nam HS-D222 CP nam - BĐ
Dép HS-V02 CP XANH LÁ

Dép HS-V02 CP XANH LÁ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-V01 CP - xanh lá mạ
Dép HS-D9028 CP - BĐ

Dép HS-D9028 CP - BĐ

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-DKAD ĐỎ
Dép nhựa nam HS-D222 CP nam - đồng
Dép HS-D555 - Tái sinh

Dép HS-D555 - Tái sinh

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D777 CP - BĐ
Dép HS-MX 07

Dép HS-MX 07

Liên Hệ
Mua ngay
Dép Nhựa bảo hộ nâu

Dép Nhựa bảo hộ nâu

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D889 CP - Xám
Dép HS-D111 CP - Ghi nhạt

Dép HS-D111 CP - Ghi nhạt

Liên Hệ
Mua ngay
Dép nhựa nam HS-D889 CP - Ghi
Dép HS-D555 CP - Ghi

Dép HS-D555 CP - Ghi

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-K01 XB

Dép HS-K01 XB

Liên Hệ
Mua ngay
Dép HS-D RHS26 - II

Dép HS-D RHS26 - II

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Ngày nay, dép nhựa đã trở thành một trong những công cụ để đi trong nhà, đi chơi cũng phù hợp với thời trang không hề kém. Với nhiều kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và tính ứng dụng cao khi sử dụng, chúng thích hợp cho mọi đối tượng nam hay nữ, từ trẻ em hay người lớn, từ dân thành phố lẫn nông thôn đều có thể dùng được.

Xu hướng mua dép nhựa hiện nay

Dép nhựa là loại phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng, với các mẫu mã hiện đại thịnh hành nhất hiện nay. Dép nhựa bảo hộ đa dạng mẫu mã hiện được phân phối ra có chất lượng cao, sử dụng chất liệu tốt, có độ bền cao theo thời gian. Hãy liên hệ với Sang Hà ngay hôm nay để đặt hàng.

Dép nhựa nữdép nhựa nam với màu sắc đa dạng được Sang Hà cung cấp, được làm bằng nhựa, mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho người mang và tạo cảm giác nhẹ nhàng lòng bàn chân giúp lưu thông khí huyết.

dép nhựa nam nữ

dép nhựa nam nữ

Chất liệu dép nhựa dẻo, dép nhựa tổ ong bền đẹp, không làm đau chân và cho thời hạn sử dụng dài lâu. Được người sử dụng lựa chọn để làm dép nhựa đi mưa hoặc làm dép nhựa đi trong nhà, sử dụng trong nhà tắm, mang trong Spa,… nhằm tránh không thấm nước, chống trơn trượt hiệu quả khi di chuyển trên sàn ướt.

Với những dép nhựa bít mũi dành cho nam lẫn nữ, chất liệu nhựa cao cấp rất mềm mại, được thiết kế lỗ thoáng khí tạo cảm giác thoải mái khi đi và giúp giữ sạch đôi chân, không làm dính bẩn, nước khi đi.

Dép nhựa lỗ đi trong nhà vệ sinh hầu hết được thiết kế và sản xuất từ nhựa tổng hợp, có lỗ thoáng khí ở cả bề mặt, nhằm cảm giác nhẹ nhàng, đảm bảo không gây dị ứng với da. Dép có đế giúp thoát nước nhanh hơn, sử dụng mau chóng khô ráo và bớt đi cảm giác trơn trợt khó chịu, nên cũng rất phù hợp để dùng làm dép nhựa nhà tắm.

Cách chọn mẫu dép nhựa đẹp giá rẻ, chất lượng tốt?

Để sở hữu mẫu dép nhựa đẹp, chính hãng và mua mức giá rẻ tốt nhất, chắc chắn bạn biết các mẹo sau đây:

- Đầu tiên, để chọn được sản phẩm dép nhựa đẹp giá rẻ, chất lượng tốt, việc cần làm là xác định đúng chức năng được đôi dép nhựa bạn muốn mua.

- Để bảo vệ sức khỏe, tạo cảm giác thoải mái khi mang dép, bạn nên chọn dép nhựa chống trượt, dép nhựa siêu nhẹ, dép nhựa lỗ, dép nhựa đi mưa, dép nhựa nhà tắm, dép nhựa massage đi trong nhà, dép nhựa cao cấp,…

Đến Sang Hà để sở hữu ngay cho mình những mẫu dép nhựa đẹp

Nếu bạn đang tìm một địa chỉ dép nhựa đẹp giá rẻ TPHCM và nơi bán dép nhựa giá sỉ thì Sang Hà sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Với các mẫu dép nhựa được sản xuất đến từ các thương hiệu nổi tiếng đảm bảo chất lượng an toàn sức khỏe khi sử dụng. Sở hữu đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, giàu kinh nghiệm, Sang Hà chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hài lòng nhất, cùng giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.