icon-cart
0901 455 891

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Kéo, Dao, Lưỡi Dao

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Kéo Deli ED60000

Kéo Deli ED60000

14,000đ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli E2058T
Kéo Văn Phòng 183

Kéo Văn Phòng 183

10,000đ
Mua ngay
Kéo học sinh Thiên Long SC-03
Kéo Văn Phòng Deli E6014 202mm
Kéo Deli - 6061

Kéo Deli - 6061

14,075đ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2025

Dao rọc giấy Deli - 2025

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo đa dụng 3M Scotch 1427 - 7
Lưỡi dao rọc giấy plus lớn + lưỡi 35-334ND
Dao rọc giấy lớn E2064 - Deli
Dao Đẩy Lớn Hand

Dao Đẩy Lớn Hand

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2027

Dao rọc giấy Deli - 2027

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Thiên Long FO-KN04 18mm
Kéo Deli No 6010

Kéo Deli No 6010

25,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng Deli E6002 195mm
Lưỡi dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm - 2012
Lưỡi dao rọc giấy lớn 35-996ND plus
Kéo Văn Phòng Deli E6055 170mm
Kéo Văn Phòng Deli 6054 175mm
Dao dọc giấy lớn Deli - E2001
Kéo Văn Phòng Deli E6001 190mm
Kéo Văn Phòng K18

Kéo Văn Phòng K18

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Deli E6003 175mm

Kéo Deli E6003 175mm

Liên Hệ
Mua ngay
LƯỠI DAO CẮT 30 ĐỘ E2015
Dao rọc giấy lớn E2057 - Deli
Kéo Văn Phòng 180

Kéo Văn Phòng 180

10,000đ
Mua ngay
Dao Rọc Giấy trung 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2031
Kéo Văn Phòng Deli E38369 230mm
Dao rọc giấy nhỏ E2053 - Deli
Kéo Deli E6034 160mm

Kéo Deli E6034 160mm

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2066
Kéo SQ 8815 Suremark

Kéo SQ 8815 Suremark

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao lớn Uni

Lưỡi dao lớn Uni

16,000đ
Mua ngay
Dao Đẩy Lớn E2040 - Deli
Kéo bấm chỉ Gold Eagle

Kéo bấm chỉ Gold Eagle

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Stacom Nhỏ F102

Kéo Stacom Nhỏ F102

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Rọc Giấy Đại 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2053
Kéo Stacom lớn F103

Kéo Stacom lớn F103

25,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 178mm Deli - 6013
Kéo Deli E6052

Kéo Deli E6052

16,528đ
Mua ngay
Kéo Deli E6029

Kéo Deli E6029

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo học sinh Deli - 6031
Dao rọc giấy mini E2020 - Deli
Dao rọc giấy Thiên Long FO-KN02 18mm
Kéo đa dụng 3M Scotch 8

Kéo đa dụng 3M Scotch 8

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo thủ công nhỏ 121mm Deli - 6021
Kéo cắt vải

Kéo cắt vải

65,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 328

Kéo Văn Phòng 328

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo cắt giấy NM-022

Kéo cắt giấy NM-022

Liên Hệ
Mua ngay
Dao dọc giấy nhỏ Deli - E2003
Kéo Văn Phòng 190mm Deli - 6001
Kéo Văn Phòng Deli E6027 175mm
Kéo Deli No 6021

Kéo Deli No 6021

9,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 109

Kéo Văn Phòng 109

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Rọc Giấy Đại + Lưỡi Dao 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2068
Dao trổ Inox Deli - 2034
Kéo Deli - 6052

Kéo Deli - 6052

16,528đ
Mua ngay
Dao rọc giấy lớn E2043 - Deli
Dao rọc giấy lớn E2044 - Deli
Dao rọc giấy lớn E2045 - Deli
Kéo Deli E6025

Kéo Deli E6025

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo K19

Kéo K19

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2037

Dao rọc giấy Deli - 2037

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao cắt lớn E2011
Kéo Deli ED60200

Kéo Deli ED60200

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao lớn SDI

Lưỡi dao lớn SDI

16,000đ
Mua ngay
Kéo Deli - 6060

Kéo Deli - 6060

11,877đ
Mua ngay
Dao rọc giấy nhỏ plus 35-319ND
Kéo 6 Inch Plus - Xanh dương
Kéo Văn Phòng 135mm Deli - 6012
Kéo bấm chỉ MGS

Kéo bấm chỉ MGS

7,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng K20

Kéo Văn Phòng K20

15,000đ
Mua ngay
Kéo Deli E6005 140mm

Kéo Deli E6005 140mm

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy Thiên Long FO-BL02 18mm
Lưỡi dao nhỏ SDI

Lưỡi dao nhỏ SDI

10,000đ
Mua ngay
Kéo Deli E6071

Kéo Deli E6071

12,000đ
Mua ngay
Kéo S 009

Kéo S 009

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao nhỏ Uni

Lưỡi dao nhỏ Uni

8,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 135mm S008

Kéo Văn Phòng 135mm S008

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy Thiên Long FO-BL01 9mm
Kéo Văn Phòng 145mm Deli - 6035
Dao rọc Stacom nhỏ

Dao rọc Stacom nhỏ

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 172mm Deli - 6026
Dao rọc giấy lớn E2047 - Deli
Kéo VP 175mm Deli - 6040

Kéo VP 175mm Deli - 6040

Liên Hệ
Mua ngay
Dao trổ Deli - 2039

Dao trổ Deli - 2039

16,000đ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy 0.5 x 18 x 100mm - 2011
Dao rọc giấy nhỏ E2031 - Deli
Dao Đẩy Nhỏ SDI 0411

Dao Đẩy Nhỏ SDI 0411

80,000đ
Mua ngay
Dao rọc giấy nhỏ E2036 - Deli
Kéo Văn Phòng E6059 175mm

Kéo Văn Phòng E6059 175mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Deli E6068

Kéo Deli E6068

Liên Hệ
Mua ngay
Compass HONGBO

Compass HONGBO

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy nhỏ plus 35-320ND
Kéo Deli E6009 180mm

Kéo Deli E6009 180mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo học sinh Deli - 6033
Kéo Văn Phòng 175mm Deli - 6003
Dao trổ Deli - 2064

Dao trổ Deli - 2064

25,000đ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2036
Dao trổ Mini Deli - 2050

Dao trổ Mini Deli - 2050

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy plus nhỏ + lưỡi 35-300D
Kéo Văn Phòng 178mm Deli - 6026
Dao rọc giấy Thiên Long FO-KN03 9mm
Dao rọc giấy lớn E2042 - Deli
Kéo Văn Phòng Thiên Long FO-SO01
Kéo 120

Kéo 120

6,500đ
Mua ngay
Dao Rọc Giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2061
Kéo Deli E0603 170mm

Kéo Deli E0603 170mm

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy lớn E2061 - Deli
Dao rọc giấy Deli - 2054
Đá mài Dao kéo

Đá mài Dao kéo

Liên Hệ
Mua ngay
Dao TTH nhỏ

Dao TTH nhỏ

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo học sinh Deli - 6032
Dao trổ Deli - 2058

Dao trổ Deli - 2058

5,000đ
Mua ngay
Dao Đẩy Lớn HJ 223

Dao Đẩy Lớn HJ 223

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy E2034 30 độ - Deli
Dao dọc giấy lớn Deli - E2003
Kéo Deli ED60001

Kéo Deli ED60001

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo cắt giấy H-35

Kéo cắt giấy H-35

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2024

Dao rọc giấy Deli - 2024

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli - 2029

Dao rọc giấy Deli - 2029

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy Deli E2068
Dao rọc giấy mini E2050 - Deli
Dao rọc giấy nhỏ E2066 - Deli
Lưỡi dao cắt nhỏ E2012
Kéo Deli ED60300

Kéo Deli ED60300

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo bấm chỉ

Kéo bấm chỉ

7,000đ
Mua ngay
Kéo Deli No 3021

Kéo Deli No 3021

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy nhỏ E2039 - Deli
Kéo Deli ED60402

Kéo Deli ED60402

12,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng Deli - 38368
Kéo Deli E6064

Kéo Deli E6064

Liên Hệ
Mua ngay
Dao rọc giấy lớn 200

Dao rọc giấy lớn 200

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy plus trung + lưỡi 35-332D
Kéo cắt giấy H-2018

Kéo cắt giấy H-2018

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Đẩy nhỏ E2038 - Deli
Kéo cắt giấy H-1095

Kéo cắt giấy H-1095

Liên Hệ
Mua ngay
Lưỡi dao rọc giấy Deli - 2015
Dao rọc giấy nhỏ E2056 - Deli
Kéo học sinh - Hình thỏ Deli - 6065
Kéo Văn Phòng 202mm Deli - 6014
Kéo Văn Phòng Thiên Long FO-SO02
Kéo Văn Phòng 175mm Deli - 6027
Kéo Văn Phòng 170mm Deli - 6036
Dao Rọc Giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2042
Dao Đẩy Lớn 803

Dao Đẩy Lớn 803

5,000đ
Mua ngay
Kéo thủ công nhỏ 131mm Deli - 6023
Kéo học sinh Thiên Long SC-09/DO
Dao Đẩy Lớn SDI 0426

Dao Đẩy Lớn SDI 0426

16,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 195mm Deli - 6002
Dao rọc giấy Thiên Long FO-KN01 9mm
Lưỡi dao rọc giấy nhỏ 35-995ND
Dao Đẩy Nhỏ 804

Dao Đẩy Nhỏ 804

8,000đ
Mua ngay
Kéo thủ công nhỏ 121mm Deli - 6022
Kéo dạng bút plus (new)

Kéo dạng bút plus (new)

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Deli E6060

Kéo Deli E6060

13,000đ
Mua ngay
Kéo Deli E6010 210mm

Kéo Deli E6010 210mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng 809

Kéo Văn Phòng 809

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Rọc Giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2043
Kéo Nguyễn Đình 210

Kéo Nguyễn Đình 210

65,000đ
Mua ngay
Kéo 7 Inch Plus

Kéo 7 Inch Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Đẩy Lớn SDI 0423
Dao trổ Deli - 2057

Dao trổ Deli - 2057

56,000đ
Mua ngay
Dao Đẩy Nhỏ SDI 0404
Kéo Deli No 6009

Kéo Deli No 6009

15,000đ
Mua ngay
Kéo Văn Phòng S100-215mm

Kéo Văn Phòng S100-215mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Deli - 6047

Kéo Deli - 6047

43,820đ
Mua ngay
Dao rọc giấy lớn E2041 - Deli
Kéo Deli E6013 178mm

Kéo Deli E6013 178mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kéo Deli E6067

Kéo Deli E6067

Liên Hệ
Mua ngay
Dao Thái Lan

Dao Thái Lan

25,000đ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Kéo, dao, lưỡi dao được Sang Hà cung cấp giá rẻ HCM. Nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 09.34567.402 hoặc Email:kinhdoanh4@sangha.vn

Vài nét về kéo, dao, lưỡi dao

Dao rọc giấy: với nhiều mẫu mã kích thước màu sắc khác nhau cho bạn tha hồ lựa chọn. Sử dụng giúp điều khiển dao thuận lợi và dễ dàng theo ý muốn. Hầu hết Lưỡi dao được làm kim loại sắc bén, không gỉ sét, độ bền cao và có vỏ bằng nhựa cao cấp, cứng cáp, chịu được va đập tốt, không trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra, còn thiết kế nút điều khiển lưỡi dao lên, xuống linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Kéo học sinh – kéo văn phòng: hầu hết những loại kéo cắt thường được làm từ chất liệu kim loại không gỉ, mũi kéo tròn để bảo vệ an toàn khi sử dụng. Loại tay cầm bằng nhựa với nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Ngoài ra, trên tay cầm có thêm thanh bẩy giúp cắt nhẹ nhàng, sẽ không làm đau tay.