icon-cart
093 4567 651

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Bút Bi

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Bút Bi Thiên Long FO 039
Bút Bi Ball Pen NM330

Bút Bi Ball Pen NM330

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ20030

Bút Bi Deli EQ20030

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Redart FO 07 VN
Bút Bi Thiên Long TL 097
Bút Bi Thiên Long TL072 Ledger (dạng xoay)
Bút Bi Dầu 0.7 mm Deli EQ00430
Bút Bi Horse H301

Bút Bi Horse H301

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00220

Bút Bi Deli EQ00220

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL075 Bizner
Bút Sáp 24 Màu Deli EC20020
Bút Bi Deli EQ00730

Bút Bi Deli EQ00730

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 048 Renown
Bút Bi Mực Nước H08

Bút Bi Mực Nước H08

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen NM334

Bút Bi Ball Pen NM334

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli ES306

Bút Bi Deli ES306

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli 6506

Bút Bi Deli 6506

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé Để Bàn (Đơn)
Bút Bi Horse H405

Bút Bi Horse H405

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL076 Bizner
Bút Bi Ball Pen H406

Bút Bi Ball Pen H406

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé D26

Bút Bi Bến Nghé D26

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen NM905

Bút Bi Ball Pen NM905

Liên Hệ
Mua ngay
-17%
Bút Bi Bến Nghé B30

Bút Bi Bến Nghé B30

2,500đ 3,000đ
Mua ngay
Viết Aihao 555 - Hộp 50
-17%
Bút Bi Bến Nghé B30

Bút Bi Bến Nghé B30

2,500đ 3,000đ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé D24

Bút Bi Bến Nghé D24

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 093 Candee
Bút Bi Thiên Long TL080
Bút Bi Bến Nghé BT7

Bút Bi Bến Nghé BT7

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00530

Bút Bi Deli EQ00530

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL059 Bizner (dạng xoay)
Bút Bi Deli ES308

Bút Bi Deli ES308

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé L15

Bút Bi Bến Nghé L15

Liên Hệ
Mua ngay
Bút nhớ dòng Thiên Long 06
Bút Bi mực nước Mini VP045
Bút Bi Thiên Long 027 - TL027
Bút Bi Thiên Long TL 023
Bút Bi Bến Nghé L30

Bút Bi Bến Nghé L30

2,500đ
Mua ngay
Bút nước MiNi

Bút nước MiNi

3,500đ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H04

Bút Bi Ball Pen H04

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Horse H501

Bút Bi Horse H501

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi mưc nước H16

Bút Bi mưc nước H16

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Eromen FO 05 VN
Bút Bi Thiên Long TL 023
Bút Bi Deli E6511

Bút Bi Deli E6511

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 049
Bút Bi Bấm Artline EK8470

Bút Bi Bấm Artline EK8470

Liên Hệ
Mua ngay
Viết AIHAO 567 - hộp 24

Viết AIHAO 567 - hộp 24

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Queen 720C

Bút Bi Queen 720C

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen Plastic H5100
Bút Bi Deli ES309

Bút Bi Deli ES309

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H02

Bút Bi Ball Pen H02

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Eslise FO 06 VN
Bút Bi Lineplus Dolphin420

Bút Bi Lineplus Dolphin420

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00320

Bút Bi Deli EQ00320

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé L05

Bút Bi Bến Nghé L05

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 090 candee
Bút Bi Thiên Long 062 TL062 simply
Bút Bi Thiên Long TL022

Bút Bi Thiên Long TL022

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H402

Bút Bi Ball Pen H402

Liên Hệ
Mua ngay
Bút ký Artline ERG-4400

Bút ký Artline ERG-4400

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi 3M Post-it 689 PEN Đen Kèm Phân Trang
Viết Aihao 801(NƯỚC)
Bút Bi Thiên Long TL067 Bizner (dạng xoay)
Bút Bi Thiên Long TL 079
Bút Bi Thiên Long TL 08
Bút Bi Thiên Long TL034

Bút Bi Thiên Long TL034

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli Để Bàn E6791
Bút Bi Thiên Long TL073 Ledger (dạng xoay)
-17%
Bút Bi Bến Nghé B30

Bút Bi Bến Nghé B30

2,500đ 3,000đ
Mua ngay
Bút ký Artline ERG-4200

Bút ký Artline ERG-4200

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé BT5

Bút Bi Bến Nghé BT5

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H4000

Bút Bi Ball Pen H4000

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli Để Bàn E6793
Bút Bi NM902 Nanmee

Bút Bi NM902 Nanmee

Liên Hệ
Mua ngay
Bút kí Uniball - UM 153

Bút kí Uniball - UM 153

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé L016

Bút Bi Bến Nghé L016

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Actimen FO 015 VN
Bút Bi Thiên Long TL 079
Bút Bi Ball Pen H01

Bút Bi Ball Pen H01

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL089
Bút Bi Mực Nước H18

Bút Bi Mực Nước H18

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H403

Bút Bi Ball Pen H403

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Senior FO 026 VN
Bút Bi Flexoffice FO 023
Bút Bi Thiên Long FO 030
Bút chỉ bản đồ Deli 3933
Bút Bi Thiên Long Cyber FO 025 VN
Bút Bi Artline EK8270

Bút Bi Artline EK8270

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long 032 - TL 032 Grip
Bút Bi Bến Nghé D27

Bút Bi Bến Nghé D27

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00230

Bút Bi Deli EQ00230

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00130

Bút Bi Deli EQ00130

Liên Hệ
Mua ngay
Bút xóa Pentel

Bút xóa Pentel

Liên Hệ
Mua ngay
Bút nước TL Gel 011

Bút nước TL Gel 011

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Queen 740M 0.5mm

Bút Bi Queen 740M 0.5mm

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli 6526

Bút Bi Deli 6526

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL069 Bizner (dạng xoay)
Bút Bi Arline EGB 1900 Mực Nhũ
Bút Bi Thiên Long FO 039
Bút Bi Dầu 0.7 mm Deli EQ00520
Bút đế cắm Thiên Long Smart Holder FO-PH01
Bút highlight kèm phân trang 3M Post-it 689-HL
Bút Bi Thiên Long TL092 Bizner (dạng xoay)
Bút Bi Ball Pen H667

Bút Bi Ball Pen H667

Liên Hệ
Mua ngay
Bút cắm bàn SP-05

Bút cắm bàn SP-05

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 058 Bizner
Bút Bi Bến Nghé D28

Bút Bi Bến Nghé D28

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00720

Bút Bi Deli EQ00720

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé Rừng Hương
Bút Bi Mực Nước F07

Bút Bi Mực Nước F07

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 036
-12%
Bút Bi Bến Nghé Để Bàn (Đôi)

Bút Bi Bến Nghé Để Bàn (Đôi)

11,500đ 13,000đ
Mua ngay
Bút Bi Xanh PO BP201B

Bút Bi Xanh PO BP201B

2,500đ
Mua ngay
Bút Bi Queen 710 0.7mm

Bút Bi Queen 710 0.7mm

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 049
Bút đế cắm Thiên Long PH - 02
Bút Bi Fancy H407

Bút Bi Fancy H407

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Queen 667 0.5mm

Bút Bi Queen 667 0.5mm

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Winner FO 029 VN
Bút Bi Bến Nghé B04

Bút Bi Bến Nghé B04

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Bến Nghé L28

Bút Bi Bến Nghé L28

2,500đ
Mua ngay
Bút Bi H11

Bút Bi H11

Liên Hệ
Mua ngay
Bút đế cắm Thiên Long Ringo FO-PH02
Bút Bi Thiên Long TL060 Bizner (dạng xoay)
Bút Bi Thiên Long TL 095 Laris
Bút Bi Horse H3001

Bút Bi Horse H3001

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long Join Master FO 011 VN
Bút Bi Deli Đế Bàn E6797
Bút Bi Horse H3000

Bút Bi Horse H3000

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Deli EQ00120

Bút Bi Deli EQ00120

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Ball Pen H03

Bút Bi Ball Pen H03

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 047
Bút Gstar G.03

Bút Gstar G.03

Liên Hệ
Mua ngay
Bút ký Uniball - UB150

Bút ký Uniball - UB150

13,000đ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 061
Bút Bi Deli EQ00330

Bút Bi Deli EQ00330

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Mực Nước F06

Bút Bi Mực Nước F06

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Dầu 0.7 Mm Deli Q00630
Bút Bi Thiên Long TL 025
Bút Bi Thiên Long TL100

Bút Bi Thiên Long TL100

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Mực Nước H09

Bút Bi Mực Nước H09

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Bi Mực Nước F05

Bút Bi Mực Nước F05

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Anten có đèn Lazer
Bút Bi Thiên Long FO 024 (20 cây/hộp)
Bút Bi Thiên Long TL 031
Bút Bi Thiên Long TL 043

Bút Bi Thiên Long TL 043

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Gel B-01 Sunbeam

Bút Gel B-01 Sunbeam

5,500đ
Mua ngay
Bút Bi Thiên Long TL 035

Bút Bi Thiên Long TL 035

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Sang Hà chuyên cung cấp Bút Bi giá tốt HCM

 

Bút bi ( còn có tên gọi viết bi) đây là một trong những bút viết không thể thay thế trong xã hội hiện đại như ngày nay. Tuy hiện nay, công nghệ phát triển, chúng ta thường soạn văn bản hay ghi chú những việc quan trọng trên những thiết bị điện tử, nhưng không thể nào thiếu vắng những chiếc bút bi được.

 

Bút bi là loại bút phổ biến, sử dụng mực thông thường và đầu bi. Chúng hiện diện khắp nơi trong đời sống hiện nay. Bút bi giá  rẻ và vô cùng tiện lợi, chúng ta có thể tìm thấy nó trên bàn, trong túi, giỏ xách,... và ở bất kỳ những nơi nào đang cần đến bút. Đây là đồ dùng không thể thiếu với những người đi học mà còn với cả những công việc liên quan đến sổ sách, giấy tờ.

 

bút bi

 

Do những nhu cầu và lợi ích của bút bi, nên Công Ty TNHH TM VÀ DV SANG HÀ đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp văn phòng phẩm giá sỉ và cung ứng nhiều loại bút bi với nhiều màu sắc đa dạng có thể đáp ứng tốt nhu cầu của từng quý khách.

 

Hiện tại, Sang Hà cung cấp nhiều mẫu bút bi tphcm và các tỉnh thành lân cận khác với giá thành và chất lượng tốt nhất, sản phẩm đều lấy từ các thương hiệu uy tín như Thiên Long, Bến Nghé, Plus, Hồng Hà,…. Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ về số Hotline:09.34567.402 hoặc liên hệ qua Email:kinhdoanh4@sangha.vn để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí.

 

Sang Hà xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng gần xa, lâu nay đã ủng hộ chúng tôi!