icon-cart
09.34567.402

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Vòi chữa cháy

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Vòi chữa cháy ru lô

Vòi chữa cháy ru lô

1,050,000đ
Mua ngay
Vòi chữa cháy D65 - 10bar TQ 5.2kg có khớp nối
Vòi chữa cháy D65 - 13bar 30m (Germany Technology) 11kg
Vòi chữa cháy D50 - 10bar TQ 4.0kg có khớp nối
Vòi chữa cháy D50 có khớp nối
Vòi chữa cháy D50 - 13bar 20m ( Double Jacket Korea Standard)
Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m-9kg ( Korea standard)
Vòi chữa cháy D50 Đức loại 1 có khớp nối
Vòi chữa cháy D65 - 13bar TQ 6.2kg có khớp nối
Vòi chữa cháy D50 - 13bar TQ 5.0kg có khớp nối
Vòi chữa cháy D50 - 13bar 30m ( Korea standard) 7,5kg
Vòi chữa cháy D50 - 13bar 30m ( Germany Technology) 9kg
Vòi chữa cháy D50 - 10bar TQ 3.3kg có khớp nối
Vòi chữa cháy D65 - 13bar 20m (Double Jacket Korea Standard)

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

k_