icon-cart
09.34567.402

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Bấm, Kim, Kẹp, Ghim Giấy

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Hồ khô 125ML Deli - E7303

Hồ khô 125ML Deli - E7303

Liên Hệ
Mua ngay
Keo khô GL-101

Keo khô GL-101

Liên Hệ
Mua ngay
Dập ghim Lớn Deli Effortless 120 Tờ - EO485
Keo dán Deli-EA20630

Keo dán Deli-EA20630

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 15G - E7129

Keo dán Deli 15G - E7129

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán giấy 30ml Queen

Keo dán giấy 30ml Queen

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - EZ20303 29MM
Keo dán 230ML Deli - E39448

Keo dán 230ML Deli - E39448

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm 23/8

Kim bấm 23/8

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 15MM Deli - E8557
BẤM KIM THIÊN LONG SỐ 10 ST-08
Nhổ Ghim 10 Deli - 232

Nhổ Ghim 10 Deli - 232

Liên Hệ
Mua ngay
Hồ nước 50ml Deli - 7302
Kẹp bướm màu 19MM Deli - E8558
Tháo, gỡ kim

Tháo, gỡ kim

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm 23/17

Kim bấm 23/17

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 8G - EA20010

Keo dán Deli 8G - EA20010

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim cài nhọn 24MM Deli - E0016
Kẹp Bướm Màu Deli 51mm - 8551
Bấm 2 lỗ Hand P970

Bấm 2 lỗ Hand P970

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - E0052 29MM
KIM SỐ 10 THIÊN LONG FO-STS02
Bấm kim 03.No.0319

Bấm kim 03.No.0319

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 25MM Deli - E8554A
Bấm kim số 10 PS-10E + 2 hộp kim plus
KEO KHÔ THIÊN LONG 15G FO-G02
Kẹp bướm 25MM Deli- E38564
Kẹp bướm 19MM Deli- E9545A
Keo dán dính PVP Mạnh mẽ 20Gram EA20210
Bấm kim Stacom

Bấm kim Stacom

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 35 tờ Deli - 104
Bấm kim Số 3 Eagle 206A

Bấm kim Số 3 Eagle 206A

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Bướm Inox Deli 25mm - 8484
Keo dán dính PVP Mạnh mẽ 8Gram EA20014
Kẹp Bướm Inox Deli 64mm - 8532
Máy Đục lỗ - 25 tờ Deli - 107
Kim bấm 03 Việt Đức

Kim bấm 03 Việt Đức

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm kim Koopee Số 10

Bấm kim Koopee Số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm lỗ Stacom nhỏ C202

Bấm lỗ Stacom nhỏ C202

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 35 tờ Deli - 117
Kẹp giấy Deli - E39712 33MM
Bấm kim Eagle Số 10

Bấm kim Eagle Số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 15MM Deli - E8556A
Kẹp giấy nhựa Deli - 29mm
Ghim Vòng - 29mm Deli - 18

Ghim Vòng - 29mm Deli - 18

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim mũ Inox Deli - 22

Ghim mũ Inox Deli - 22

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 20G - EA20214

Keo dán Deli 20G - EA20214

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm kim Trio Số 10

Bấm kim Trio Số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim 10 + Lõi Ghim Deli - 251
Kẹp bướm 19mm Echo

Kẹp bướm 19mm Echo

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm Deli METAL PUNCH 45 tờ - E0143
Kim bấm 10 SDI

Kim bấm 10 SDI

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 41MM Deli- E38562
Keo 502-3g Deli - 7146

Keo 502-3g Deli - 7146

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim mũ nhựa 23MM Deli - E0054
Kim kẹp giấy No.1 Plus

Kim kẹp giấy No.1 Plus

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim 24/6 Và 26/6 - 25tờ/50pcs Deli - 306
Hồ nước 35ml Deli - 7301
Kẹp giấy Deli - E0025 29MM
Kẹp Bướm Màu Deli 32mm ( Hộp 24 cái)
Đục lỗ 10 tờ Deli - 136
Keo dán lỏng 50ML Deli - E7316A
Dập Ghim 24/6 Và 26/6 - 25tờ/100pcs Deli - 316
Keo dán Deli-EA20530

Keo dán Deli-EA20530

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Bướm Màu Deli 25mm ( Hộp 48 cái)
Bấm 2 lỗ Kw Trio - 190 tờ
Keo dán Thiên Long

Keo dán Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 15MM Deli- E38566
Dập ghim Số 10 Stacom C107
Bấm 2 lỗ Kw Trio

Bấm 2 lỗ Kw Trio

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm 23/15

Kim bấm 23/15

Liên Hệ
Mua ngay
Hồ khô tím 3M 6018 SCOTCH
Kẹp Inox 76mm Deli - 9533

Kẹp Inox 76mm Deli - 9533

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim Dập 23/13 Deli - 13

Ghim Dập 23/13 Deli - 13

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Deli Quater Strip 30 tờ 3 Màu - EO466
Bấm kim đại FO-BS02

Bấm kim đại FO-BS02

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Đại 23/6 Và 23/24 - 210tờ/100pcs Deli - 393
Kẹp giấy màu Deli - EZ39716 33MM
Dập Ghim Đại 100 Tờ Deli - 486
QUE TÍNH THIÊN LONG QT-04

QUE TÍNH THIÊN LONG QT-04

Liên Hệ
Mua ngay
Dập ghim Deli Industrial - EO396
Kim Bấm Kim Loại Half Strip 25tờ - EO328
Cây ghim giấy màu bạc Deli - E0020
Bấm kim Stacom 101

Bấm kim Stacom 101

Liên Hệ
Mua ngay
Kim Bấm Xoay Deli Full Strip 25tờ - E0345
KẸP GIẤY THIÊN LONG FO-PAC01 (25MM)
Ghim cài nhọn 24MM Deli - E0023
KEO DÁN GIẤY THIÊN LONG G-015
Máy Đục lỗ - 10 tờ Deli - 118
Bấm kim số 3 FO-ST01

Bấm kim số 3 FO-ST01

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - E0018 29MM
Kẹp giấy C-62

Kẹp giấy C-62

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp đựng Ghim, Kẹp Deli - 9881
Bấm kim Trio 5106

Bấm kim Trio 5106

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim cài nhọn 24MM Deli - EZ20513
Kẹp Bướm Đen Deli 15mm ( Hộp 12 cái)
Bấm 2 lỗ 709 (nhỏ)

Bấm 2 lỗ 709 (nhỏ)

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim mũ nhựa 23MM Deli - E0021
Kim bấm 10 plus

Kim bấm 10 plus

Liên Hệ
Mua ngay
Dập ghim Deli lớn 210 tờ - EO383
Hồ khô 65ML Deli - EA21410
Hồ Khô Deli Glue Stick PVP 20Gram
Kim bấm 23/10

Kim bấm 23/10

Liên Hệ
Mua ngay
Hồ Khô Deli Stick PVP Siêu Dính 15gram Màu Xanh Nước Biển
Kim bấm Deli METAL PUNCH 20 tờ - E0137
Kẹp sắt 19mm Deli - 9545

Kẹp sắt 19mm Deli - 9545

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm 23/20

Kim bấm 23/20

Liên Hệ
Mua ngay
Cây ghim giấy 178

Cây ghim giấy 178

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 32MM Deli - E8563A
Keo dán 80ML Deli - E39446

Keo dán 80ML Deli - E39446

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 25MM Deli - E8564A
Kẹp giấy màu Deli - EZ20002 29MM
Bấm 2 lỗ 978 (trung)

Bấm 2 lỗ 978 (trung)

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 36G - E7093

Keo dán Deli 36G - E7093

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Bướm Inox Deli 32mm - 8483
Cây ghim giấy màu bạc Deli - EZ20613
Hồ khô nhiều màu 8g Deli - 7119
Keo nước GL-200

Keo nước GL-200

Liên Hệ
Mua ngay
Keo nước GL-202

Keo nước GL-202

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli-EA74913

Keo dán Deli-EA74913

Liên Hệ
Mua ngay
Keo 502 Deli - E7146

Keo 502 Deli - E7146

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 32MM Deli- E38563
Bấm kim Pitahis ST-010X plus
Kẹp bướm 51MM Deli- E9541A
Đinh dù sắt

Đinh dù sắt

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm Deli METAL PUNCH 25 tờ - E0134
Hồ khô 50ML Deli - E7304

Hồ khô 50ML Deli - E7304

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - E39719 28MM
Máy Đục lỗ - 10 tờ Deli - 112
Kẹp Inox 145mm Deli - 9531

Kẹp Inox 145mm Deli - 9531

Liên Hệ
Mua ngay
HỒ DÁN GIẤY THIÊN LONG G-08
KEO KHÔ THIÊN LONG 8G FO-G01
Kẹp bướm màu 41MM Deli - E8552A
Kẹp bướm 41mm Echo

Kẹp bướm 41mm Echo

Liên Hệ
Mua ngay
Keo Deli 7ML - EA22010

Keo Deli 7ML - EA22010

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 9G - E7121

Keo dán Deli 9G - E7121

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 36G - EA20314

Keo dán Deli 36G - EA20314

Liên Hệ
Mua ngay
BẤM KIM SỐ 10 THIÊN LONG FO-ST03
Kẹp bướm 41MM Deli- E9542A
Kim bấm 03 SDI

Kim bấm 03 SDI

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu Deli - E8560
Kim bấm 13/6

Kim bấm 13/6

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm lỗ Hiệu SDI - 1

Bấm lỗ Hiệu SDI - 1

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm Kim Eagle số 3 - 207

Bấm Kim Eagle số 3 - 207

Liên Hệ
Mua ngay
Dập ghim Deli Comfort Touch - EO349
Máy Đục lỗ - 10 tờ Deli - 103
Ghim mũ nhựa 23MM Deli - EZ20403
Bấm kim không dùng kim plus
Bấm 2 lỗ Kw Trio - 150 tờ
Kẹp Bướm Màu Deli 41mm ( Hộp 24 cái)
Bấm kim Surpemark SQ9810

Bấm kim Surpemark SQ9810

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 15 tờ Deli - 105
Kim bấm 23/13

Kim bấm 23/13

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 36G - E7123

Keo dán Deli 36G - E7123

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Đại 23/6 Và 23/24 - 240tờ/100pcs Deli - 395
Kẹp giấy màu

Kẹp giấy màu

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim cài nhọn Deli - 23

Ghim cài nhọn Deli - 23

Liên Hệ
Mua ngay
Cây ghim giấy màu

Cây ghim giấy màu

Liên Hệ
Mua ngay
Cây ghim giấy màu bạc Deli - E0022
Bấm kim 10 Max

Bấm kim 10 Max

Liên Hệ
Mua ngay
KEO KHÔ THIÊN LONG 22G FO-G03
Kim bấm 23/23

Kim bấm 23/23

Liên Hệ
Mua ngay
Hồ khô Deli - 38508

Hồ khô Deli - 38508

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Inox 102mm Deli - 9532

Kẹp Inox 102mm Deli - 9532

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 51MM Deli- E38561
Kẹp giấy Deli - E0050 50MM
Bấm kim 03 SDI 1137

Bấm kim 03 SDI 1137

Liên Hệ
Mua ngay
Máy dập Ghim Số 10 -12/50pcs Deli - 365
Hồ khô 8g Deli - 7091

Hồ khô 8g Deli - 7091

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Xoay 3 chiều 24/6 Và 25/50pcs Deli - 414
Hồ Khô Deli Stick PVP Mạnh mẽ 36Gram
Bấm kim Hand số 10

Bấm kim Hand số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 32MM Deli- E9543A
Kẹp bướm 32mm

Kẹp bướm 32mm

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - E988

Kẹp giấy Deli - E988

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy C-32

Kẹp giấy C-32

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Deli Full Strip 30 tờ 3 Màu - EO468
Kẹp bướm 25mm Echo

Kẹp bướm 25mm Echo

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Đại 23/6 Và 23/24 -80tờ/100pcs Deli - 394
Ghim mũ nhựa 23MM Deli - E0031
Keo siêu dính Deli 7ML - E7140
Bấm kim 10 SDI 1104

Bấm kim 10 SDI 1104

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm lỗ Stacom nhỏ C201

Bấm lỗ Stacom nhỏ C201

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 19MM Deli - E8555A
Đinh dù sắt

Đinh dù sắt

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim 10 + Ruột Ghim Deli - 2381
KEO KHÔ THIÊN LONG G-014

KEO KHÔ THIÊN LONG G-014

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán giấy artline EGD-8
KEO KHÔ THIÊN LONG G-011/DO
Ghim Dập 23/23 Deli - 14
Keo dán Deli 21G - E7122

Keo dán Deli 21G - E7122

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim Dập 24/6 Deli - 12

Ghim Dập 24/6 Deli - 12

Liên Hệ
Mua ngay
Kim Bấm Xoay Deli Half Strip 25tờ - E0333
Kẹp giấy C-82

Kẹp giấy C-82

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Deli HALF Strip 30 tờ 3 Màu - EO467
Dập Ghim 24/6 + Nhổ ghim - Lõi ghim Deli - 355
Kẹp Bướm Inox Deli 19mm - 8485
Keo siêu dính Deli 35ML - EA22110
Kẹp giấy màu Deli - E0024 29MM
Bấm 2 lỗ Kw Trio - 100 tờ
Gỡ kim FO-STR02

Gỡ kim FO-STR02

Liên Hệ
Mua ngay
Dập Ghim Deli 25 Tờ Màu Đen - E0370
Keo dán dính PVP Mạnh mẽ 15Gram EA20114
Kẹp bướm 19MM Deli- E38565
Keo khô GL-201

Keo khô GL-201

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán 500ML Deli-EA74813

Keo dán 500ML Deli-EA74813

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 20 tờ Deli - 102
Kẹp bướm màu 19MM Deli - E8565A
Kẹp giấy Deli - EZ20112 29MM
Đục lỗ Deli - 150

Đục lỗ Deli - 150

838,050đ
Mua ngay
Keo dán Deli 36G - EA20310

Keo dán Deli 36G - EA20310

Liên Hệ
Mua ngay
Đồ Bắn súng

Đồ Bắn súng

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy màu Deli - E39717 50MM
Kẹp sắt Đen 25mm Deli - 9544
Hồ khô Thiên Long

Hồ khô Thiên Long

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm Kim Eagle số 3 - 206

Bấm Kim Eagle số 3 - 206

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Bướm Màu Hoa 32mm Dlei - 8493
Kẹp Bướm Màu Deli 15mm ( Hộp 60 cái)
Kẹp bướm 15MM Deli- E9546A
Kẹp sắt Đen 32mm Deli - 9543
Kẹp giấy Deli - E39713 50MM
Miếng dán siêu dính tái sử dụng 3M Scotch® R100P
Bấm kim Deli số 10 - 0228
Hồ khô 100ML Deli - E7317A
Keo dán giấy artline EG-8

Keo dán giấy artline EG-8

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim mũ nhựa 23MM Deli - E0030
Kẹp bướm 51MM Deli- E8561A
Dập Ghim 10 Mini Deli - 222
Keo dán đa năng Deli 3G - EA21811
Kẹp bướm 41MM Deli- E8562A
Kẹp bướm Deli 51mm - 8522
Keo dán giấy 20ml Queen

Keo dán giấy 20ml Queen

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 100 tờ Deli - 130
Bấm kim Deli số 3 - 0828

Bấm kim Deli số 3 - 0828

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 51MM Deli - E8551A
Dập ghim Lớn Deli 50 Tờ - EO397
Bấm Kim MaPed số 10

Bấm Kim MaPed số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy màu Deli - E0053 29MM
keo siêu dính 3M SCOTCH AD113
Hồ Khô Deli Stick PVP Siêu Dính 8Gram
QUE TÍNH THIÊN LONG QT-03

QUE TÍNH THIÊN LONG QT-03

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm Deli METAL PUNCH 35 tờ - E0126
Bấm lỗ Stacom nhỏ C206

Bấm lỗ Stacom nhỏ C206

Liên Hệ
Mua ngay
Cây ghim giấy màu bạc

Cây ghim giấy màu bạc

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm lỗ Stacom nhỏ C205

Bấm lỗ Stacom nhỏ C205

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán Deli 15G - EA20110

Keo dán Deli 15G - EA20110

Liên Hệ
Mua ngay
KẸP GIẤY THIÊN LONG FO-PAC02 (33MM)
Keo dán Deli-EA21310

Keo dán Deli-EA21310

Liên Hệ
Mua ngay
Ghim Dập 23/10 Deli - 15

Ghim Dập 23/10 Deli - 15

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán WIN

Keo dán WIN

Liên Hệ
Mua ngay
Kim bấm 10 Gstar

Kim bấm 10 Gstar

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy học sinh 9493

Kẹp giấy học sinh 9493

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp đựng Ghim, Kẹp Deli - 988
Kim Bấm Kim Loại Half Strip 25tờ - EO344
Bấm Giữa Hand

Bấm Giữa Hand

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 25MM Deli- E9544A
Dập Ghim Đại 23/6 Và 23/13 - 25tờ/100pcs Deli - 390
Kẹp Bướm Màu Hoa 19mm - 8495
Dập ghim Lớn Deli 120 Tờ - EO399
Đinh dù nhựa

Đinh dù nhựa

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 25MM Deli - E8559
Bấm 2 lỗ 837 (trung)

Bấm 2 lỗ 837 (trung)

Liên Hệ
Mua ngay
Keo dán 120ML Deli - E39447

Keo dán 120ML Deli - E39447

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm 2 lỗ Stacom

Bấm 2 lỗ Stacom

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - EZ20213 29MM
Hồ nước Deli - 6353

Hồ nước Deli - 6353

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm kim Plus số 10

Bấm kim Plus số 10

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp Bướm Màu Deli 19mm ( Hộp 40 cái)
Dập Ghim Deli 25 Tờ Màu Trắng - E0370
KIM SỐ 10 THIÊN LONG FO-STS01
Kẹp sắt Đen 41mm Deli - 9542
Bấm Kim KWTrio 50- SA(Bấm 100 Tờ)
Kim bấm kim Deli Kim Loại 50 tờ - W39804
Keo dán 40ML Deli - E39445

Keo dán 40ML Deli - E39445

Liên Hệ
Mua ngay
BẤM KIM SỐ 10 THIÊN LONG FO-ST02
Kẹp giấy C-32

Kẹp giấy C-32

Liên Hệ
Mua ngay
Bấm Kim KWTrio 50- LA(Bấm 240 Tờ)
Bấm kim 03.No.0828

Bấm kim 03.No.0828

Liên Hệ
Mua ngay
Dập ghim Số 10 Stacom C106
Kẹp bướm màu 15MM Deli - E8566A
Bấm kim 5360

Bấm kim 5360

Liên Hệ
Mua ngay
Máy Đục lỗ - 20 tờ Deli - 125
Ghim mũ Nhựa màu Deli - 21
Hồ khô Deli - 6365

Hồ khô Deli - 6365

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm màu 32MM Deli - E8553A
Ghim Vòng - 25mm Deli - 25

Ghim Vòng - 25mm Deli - 25

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 51mm Echo

Kẹp bướm 51mm Echo

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp bướm 15mm Echo

Kẹp bướm 15mm Echo

Liên Hệ
Mua ngay
Kẹp giấy Deli - EZ20703

Kẹp giấy Deli - EZ20703

Liên Hệ
Mua ngay
Hồ khô trắng 3M 6008 SCOTCH
Bấm Kim MaPed số 3

Bấm Kim MaPed số 3

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

k_