icon-cart
093 4567 651

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Hộp Nhựa

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
HỘP THỰC PHẨM PS - OVAL 530 ML
Hộp Sina L647

Hộp Sina L647

Liên Hệ
Mua ngay
Thố Cơm BumBa L1650

Thố Cơm BumBa L1650

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 1200ML
Hộp nhật nhỏ L80517

Hộp nhật nhỏ L80517

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 1000ML
Hộp Sina L606

Hộp Sina L606

Liên Hệ
Mua ngay
Bộ 7 hộp Fresh 8008

Bộ 7 hộp Fresh 8008

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 800ML
Hộp L1047

Hộp L1047

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 400ML
Hộp Sina L608

Hộp Sina L608

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 1000ML
Hộp L521-UT

Hộp L521-UT

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L945

Hộp Sina L945

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L661

Hộp Sina L661

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp nhật trung L80518

Hộp nhật trung L80518

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1055

Hộp L1055

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina 666

Hộp Sina 666

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 1500ML
Hộp bầu L20403-2

Hộp bầu L20403-2

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Vuông Nắm HT 261

Hộp Vuông Nắm HT 261

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP QUAI LỚN - 7200ML

HỘP QUAI LỚN - 7200ML

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 1200ML
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 1200 ML
Hộp Sina L944

Hộp Sina L944

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp 2 Quai Nhỏ L01002-1

Hộp 2 Quai Nhỏ L01002-1

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Xà Bông 3D

Hộp Xà Bông 3D

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 900ML
Hộp 750 L011201-3

Hộp 750 L011201-3

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Vuông L021001-1

Hộp Vuông L021001-1

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L939

Hộp Sina L939

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L621-2

Hộp L621-2

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L621-3

Hộp L621-3

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Super Look Cao (488 - 489)
Hộp Sina L609

Hộp Sina L609

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 3600ML
Hộp Sina L946

Hộp Sina L946

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - OVAL 420 ML
HỘP THỰC PHẨM PS - VUÔNG 1200 ML
HỘP THỰC PHẨM PS - OVAL 280 ML
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 1500ML
Hộp Xà Bông Nắp

Hộp Xà Bông Nắp

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L632

Hộp Sina L632

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Vuông L021001-2

Hộp Vuông L021001-2

Liên Hệ
Mua ngay
Bộ Hộp Cầu Vồng L1651
Hộp Dụng Cụ HT

Hộp Dụng Cụ HT

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1049

Hộp L1049

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 1600ML
Hộ L1053

Hộ L1053

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 1600ML
Thố kiểu lớn D90419

Thố kiểu lớn D90419

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 2400ML
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 500ML
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 420 ML
THỐ TRÒN BỘ 4 - 350/800/1400/3000ML
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 330 ML
Hộp 2 Quai Lớn L01002-3

Hộp 2 Quai Lớn L01002-3

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 400ML
THỐ TRÒN LỚN - 3000ML

THỐ TRÒN LỚN - 3000ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina Vuông 932

Hộp Sina Vuông 932

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 2800ML
Hộp Sina L936

Hộp Sina L936

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - VUÔNG 450 ML
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 5500ML
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 800ML
THỐ TRÒN NHÍ - 350ML

THỐ TRÒN NHÍ - 350ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1056

Hộp L1056

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN CAO 380 ML
Hộp Sina Vuông 933

Hộp Sina Vuông 933

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L618

Hộp Sina L618

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L646

Hộp Sina L646

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP QUAI TRUNG - 3700ML

HỘP QUAI TRUNG - 3700ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L616

Hộp Sina L616

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L633

Hộp Sina L633

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP GÀI NHỎ - 820ML

HỘP GÀI NHỎ - 820ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp bầu L20403-4

Hộp bầu L20403-4

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP QUAI BỘ 3 - 1500/3700/7200ML
Hộp Sina 930

Hộp Sina 930

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Vuông L021001-4

Hộp Vuông L021001-4

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 250ML
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 3000ML
HỘP GÀI TRUNG - 1600ML

HỘP GÀI TRUNG - 1600ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp bầu L20403-5

Hộp bầu L20403-5

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L610

Hộp Sina L610

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 870 ML
Hộp Sina L630

Hộp Sina L630

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L645

Hộp Sina L645

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina 663

Hộp Sina 663

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L603

Hộp Sina L603

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L520-UT

Hộp L520-UT

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L9113

Hộp L9113

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 750 ML
Hộp nhật lớn L80519

Hộp nhật lớn L80519

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L601

Hộp Sina L601

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp nhật L508-3

Hộp nhật L508-3

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP GÀI LỚN - 2600ML

HỘP GÀI LỚN - 2600ML

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - OVAL 750 ML
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 2000ML
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 2600ML
THỐ TRÒN NHỎ - 800ML

THỐ TRÒN NHỎ - 800ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Nhựa Trong 28L HT

Hộp Nhựa Trong 28L HT

Liên Hệ
Mua ngay
Thố kiểu nhỏ D90932

Thố kiểu nhỏ D90932

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina Vuông 934

Hộp Sina Vuông 934

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L621-1

Hộp L621-1

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp 650 L011201-2

Hộp 650 L011201-2

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L521

Hộp L521

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L942

Hộp Sina L942

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - VUÔNG 900ML
Hộp Vuông L021001-3

Hộp Vuông L021001-3

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp siêu mỏng vuông L1655
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 1500ML
Hộp bầu L20403-3

Hộp bầu L20403-3

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina Vuông L937

Hộp Sina Vuông L937

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L9117

Hộp L9117

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L520

Hộp L520

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 380 ML
Hộp Nhựa Trong 15L HT

Hộp Nhựa Trong 15L HT

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp bầu L20403-1

Hộp bầu L20403-1

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1048

Hộp L1048

Liên Hệ
Mua ngay
Thố kiểu trung D90418

Thố kiểu trung D90418

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 600ML
Hộp L621

Hộp L621

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L670

Hộp Sina L670

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp nhật L508-2

Hộp nhật L508-2

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 500ML
THỐ TRÒN TRUNG - 1400ML

THỐ TRÒN TRUNG - 1400ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp 1000 L011201-4

Hộp 1000 L011201-4

Liên Hệ
Mua ngay
Bộ 3 Hộp Fresh nhỏ (4-5-6)
Hộp Super Look Tròn (502 - 503 - 504)
Hộp Sina L931

Hộp Sina L931

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 1800ML
Hộp Sina 940

Hộp Sina 940

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp 2 Quai Trung L01002-2

Hộp 2 Quai Trung L01002-2

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L935

Hộp Sina L935

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L941

Hộp Sina L941

Liên Hệ
Mua ngay
Bộ Hộp (367 - 368 - 369)

Bộ Hộp (367 - 368 - 369)

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp siêu mỏng tròn L1654
Hộp Sina L943

Hộp Sina L943

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1046

Hộp L1046

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L621-UT

Hộp L621-UT

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - TRÒN 820 ML
Bộ 3 Thố Tròn N-T-L

Bộ 3 Thố Tròn N-T-L

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 2000ML
HỘP QUAI NHỎ - 1500ML

HỘP QUAI NHỎ - 1500ML

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp Sina L958

Hộp Sina L958

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp 550 L011201-1

Hộp 550 L011201-1

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - TRÒN 500ML
Hộp Nhựa Đa Năng (30L - 60L - 80L - 90L - 140L)
Hộp Nhựa Vuông HT

Hộp Nhựa Vuông HT

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM PS - VUÔNG 900 ML
Hộp Sina 617

Hộp Sina 617

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1052

Hộp L1052

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP GÀI BỘ 3 - 820/1600/2600 ML
Hộp nhật L508-1

Hộp nhật L508-1

Liên Hệ
Mua ngay
HỘP THỰC PHẨM - CHỮ NHẬT 4000ML
Hộp Xà Bông Màu

Hộp Xà Bông Màu

Liên Hệ
Mua ngay
Hộp L1051

Hộp L1051

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Hộp nhựađồ nhựa gia dụng ưa chuộng và thân quen với cuộc sống hiện nay. Với tính năng chứa đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh hay đồ ăn tươi sống bên ngoài. Nên sản phẩm hộp nhựa đã trở nên thân thiết với nhiều gia đình, giúp bạn yên tâm hơn khi bảo quản thực phẩm.

Hiện nay hộp nhựa có rất nhiều mẫu khác nhau và mỗi loại có tính năng sử dụng khác nhau, phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng của người dùng. Bên cạnh dùng hộp nhựa chứa đồ ăn trong tủ lạnh, thì dùng chúng để chứa đồ tươi sống trước khi chế biến. hoặc để bảo quản và ngân nước những thực phẩm như thịt, cá trước khi chế biến.

Hộp nhựa đựng thức ăn hiện được Sang Hà cung cấp với chất liệu an toàn sức khỏe, có độ bền rất cao theo thời gian sử dụng lâu dài cùng với giá thành rẻ được nhiều người tin dùng.

Nếu có nhu cầu, vui lòng hãy đến với công ty bán đồ nhựa gia dụng gia rẻ. Chúng tôi có rất nhiều mẫu mã hộp khác nhau, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.