icon-cart
0934567748

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Các Loại Giấy Khác

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
 Giấy bìa thơm dày A4

Giấy bìa thơm dày A4

59,000đ
Mua ngay
Giấy ghi chú 38 × 51MM Deli- EA10702
Giấy In Liên Tục 3 Liên Liên Sơn
Giấy nhãn a5 (tommy)

Giấy nhãn a5 (tommy)

6,500đ
Mua ngay
Giấy Nhắn 4 Màu Deli - 7616
Giấy Cuộn A1 ĐL 80 Loại 6KG
Epson Glossy photo paper A4

Epson Glossy photo paper A4

Liên Hệ
Mua ngay
 Giấy Decal nhãn A4 (Tommy)
Giấy Than Thái Horse

Giấy Than Thái Horse

75,000đ
Mua ngay
Giấy ghi chú 76 × 76MM Deli- EA01802
Giấy Phân Trang 3 Màu Deli - 9061
Giấy In Liên Tục 2 Liên Liên Sơn
Giấy Gói Quà GW0182180

Giấy Gói Quà GW0182180

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Fo màu A4 82

Giấy Fo màu A4 82

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Cuộn A1 ĐL 100 Loại 3KG
Giấy Than G-STAR

Giấy Than G-STAR

50,000đ
Mua ngay
Giấy Gói Quà GW0182164

Giấy Gói Quà GW0182164

Liên Hệ
Mua ngay
Miếng đánh dấu Signhere trình ký 3M POST-IT® 25mm X 43mm 680-9
Giấy Bìa Màu OFFICE PLUS

Giấy Bìa Màu OFFICE PLUS

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhắn Deli - 9075

Giấy Nhắn Deli - 9075

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy in màu I.J A4 140

Giấy in màu I.J A4 140

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhớ Vàng 3 x 4 Deli - 7734
Giấy ghi chú 76 × 76MM Deli- EA02852
Giấy Cuộn A0 ĐL 100 Loại 9KG
Giấy Decal Da Bò

Giấy Decal Da Bò

65,000đ
Mua ngay
Giấy Primary

Giấy Primary

Liên Hệ
Mua ngay
 Giấy manh kẻ ngang

Giấy manh kẻ ngang

47,000đ
Mua ngay
Giấy note E7700

Giấy note E7700

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú 50 × 12MM Deli- EA11102
Giấy giới thiệu xanh

Giấy giới thiệu xanh

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Cuộn A0 ĐL 80 Loại 8KG
Giấy Fax SAKURA

Giấy Fax SAKURA

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy làm dấu 3M 24mm x 76mm - 2 màu màu hồng màu vàng
Giấy in Bill K75

Giấy in Bill K75

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy In Excellent Photo Paper
Giấy in Bill K44

Giấy in Bill K44

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy in nhiệt K57

Giấy in nhiệt K57

5,500đ
Mua ngay
Phân trang Note Pronoti 4 MÀU
Giấy Ghi Chú Hồng POST-IT 3M
Giấy ghi chú Vàng Post-it® 3M 76mmx76mm (3x3) 654
Giấy ghi chú 50 × 12MM Deli- EA11402
Giấy Gói Quà GW0182187

Giấy Gói Quà GW0182187

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhớ Màu 3x5 Deli - 7739
Giấy In Phòng Sạch KM Màu Trắng A3
Giấy ghi chú Hồng Post-it® 3M 76mmx76mm 654
Giấy ghi chú Deli 76 × 51MM- EA00253
Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9087
Giấy ghi chú Deli 76 × 126MM- EA00553
Giấy ghi chú Xanh Lá Post-it® 3M 76mmx76mm 654
Giấy Nhớ 4 Màu Deli - 7730
Giấy ghi chú Post-it® 3M 71mmx76mm (3x3) 6537
Giấy Gói Quà GW0182185

Giấy Gói Quà GW0182185

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Post-it® 3M 49mmx76mm (2x3) 6527
Giấy giới thiệu hồng

Giấy giới thiệu hồng

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Bìa Màu TenPlus

Giấy Bìa Màu TenPlus

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú 76 × 101MM Deli- EA02102
Bìa Phân trang nhựa 31 số
Giấy Fo màu A5 82

Giấy Fo màu A5 82

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 × 51MM- EA01203
Miếng phân trang tím 3M Post-it® 680-8
Giấy Decal A4 Đế Xanh
Giấy phân trang 44 × 12MM Deli - EA10402
Giấy In Liên Tục 1 Liên Liên Sơn
Giấy Cuộn A1 ĐL 100 Loại 6KG
Giấy In 1 Liên Ford Trắng K75
Giấy ghi chú 76 × 51MM Deli- EA02752
Giấy ghi chú Deli 76 ×101MM- EA01403
Giấy ghi chú Deli 76 ×101MM- EA00652
Phân trang nhựa 24 chữ

Phân trang nhựa 24 chữ

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Deli - EA55002 SHAPE
Giấy ghi chú Deli 76 × 51MM- EA02202
Giấy Nhớ Màu 3x4 Deli - 7738
Giấy Gói Quà Giấy Khổ A1
Giấy Decal CD

Giấy Decal CD

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Fax Matsu

Giấy Fax Matsu

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Gói Quà GW0182171

Giấy Gói Quà GW0182171

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy In Ảnh Kim Mai

Giấy In Ảnh Kim Mai

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhắn HS Deli - 6405

Giấy Nhắn HS Deli - 6405

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú 3M Xanh Dương POST-IT
Giấy Than 2 Mặt TQ

Giấy Than 2 Mặt TQ

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Gói Quà GW0182310

Giấy Gói Quà GW0182310

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Fax SUNBIRD

Giấy Fax SUNBIRD

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ford Màu Các Loại

Giấy Ford Màu Các Loại

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Deli - EA55102 SHAPE
Giấy Nhớ Vàng 3 x 5 Deli - 7735
Giấy bìa Việt Nam A3

Giấy bìa Việt Nam A3

52,000đ
Mua ngay
Giấy Nhớ Màu 3x3 Deli - 7737
Giấy In Phòng Sạch KM Màu Trắng A4
Giấy Gói Quà GW0182169

Giấy Gói Quà GW0182169

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú 4 màu 3M Post-it® 20mmx76mm 671-5
Giấy Gói Quà GW0182166

Giấy Gói Quà GW0182166

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú 76 × 19MM Deli- EA11102
Giấy Ghi Chú Deli - EA55202 SHAPE
Phân trang 12 số 907-12Y1KGSV
Giấy ghi chú Deli 76 × 51MM- EA01202
Giấy ghi chú 76 × 76MM Deli- EA02002
Giấy ghi chú Deli 76 × 76MM- EA02302
Phân trang nhựa 12

Phân trang nhựa 12

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy In Phòng Sạch KM Nhiều Màu A4
Giấy ghi chú 76 × 101MM Deli- EA01902
Giấy Cuộn A0 ĐL 80 Loại 9KG
Giấy Nhắn 5 Màu Deli - 9064
Giấy In Phòng Sạch KM Nhiều Màu A3
Giấy Niêm Phong Loại Nhỏ
Giấy Cuộn A0 ĐL 80 Loại 3KG
Giấy ghi chú Deli 152 ×101MM- EA00752
Giấy Nhắn 5 Màu Deli - 9060
Giấy ghi chú 44 × 25MM Deli- EA10001
Giấy Nhớ Vàng 3 x 3 Deli - 7733
Giấy note 7701

Giấy note 7701

Liên Hệ
Mua ngay
Bộ chặn sách đại 196

Bộ chặn sách đại 196

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9088
Giấy Ghi Chú 4 MÀU 3M POST-IT
Giấy ghi chú Deli - EA55202
Giấy note sticker

Giấy note sticker

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 × 76MM- EA00353
Giấy In Ảnh KODAK

Giấy In Ảnh KODAK

21,000đ
Mua ngay
Giấy nhãn a5 (PC)

Giấy nhãn a5 (PC)

6,200đ
Mua ngay
Giấy bìa Indo A4

Giấy bìa Indo A4

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy in màu I.J A4 90

Giấy in màu I.J A4 90

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Deli - EA21710
Giấy note 5 màu 177-1

Giấy note 5 màu 177-1

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Cuộn A0 ĐL 100 Loại 3KG
Giấy ghi chú Deli 76 ×126MM- EA00552
Giấy Niêm Phong A4

Giấy Niêm Phong A4

12,500đ
Mua ngay
Giấy phân trang 43 × 12MM Deli - EA10602
Giấy A2 tờ

Giấy A2 tờ

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Post-it® 3M 91mmx76mm (4x3) 6547
Giấy ghi chú Deli 76 × 101MM- EA02402
Giấy note 5 màu có hộp 177
Giấy Bìa Mỹ Láng Màu Đậm A4
Giấy ghi chú Deli 76 × 101MM- EA01402
Giấy ghi chú Deli 76 ×101MM- EA00452
Giấy note Phân trang 3 màu
Giấy Gói Quà GW0182394

Giấy Gói Quà GW0182394

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 × 101MM- EA00453
Giấy ghi chú Deli 76 ×76MM- EA01703
Giấy Decal A4 Đế Vàng
Giấy note E7600

Giấy note E7600

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhớ Deli - 9063

Giấy Nhớ Deli - 9063

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Deli - EA03202 SHAPE
Miếng phân trang đỏ 3M Post-it® 25mm X 43mm 50/PAD 680-1
Giấy ghi chú Deli 76 × 76MM- EA01303
Giấy phân trang nhựa 10

Giấy phân trang nhựa 10

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 × 76MM- EA01302
Giấy bìa Indo A3

Giấy bìa Indo A3

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú 3M Xanh Lá POST-IT
Giấy Ghi Chú PRONOTI

Giấy Ghi Chú PRONOTI

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 38 × 51MM- EA00153
Giấy ghi chú 38 × 51MM Deli- EA10802
Giấy Cuộn A1 ĐL 80 Loại 3KG
Giấy In Liên Tục 5 Liên Liên Sơn
Giấy A1 tờ

Giấy A1 tờ

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Copy Laser 70G A4

Giấy Copy Laser 70G A4

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Caro Trắng Xanh

Giấy Caro Trắng Xanh

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Deli - EA21610
Giấy A0 tờ

Giấy A0 tờ

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy bìa Việt Nam A4

Giấy bìa Việt Nam A4

26,000đ
Mua ngay
Miếng phân trang vang 3M POST-IT® 25mm X 43mm 48/CS 680-5
Giấy Ghi Chú Deli - EA11202
Giấy phân trang 44 × 12MM Deli - EA10302
Giấy ghi chú Xanh Dương Post-it® 3M 76mmx76mm 654
Giấy Gói Quà GW0182177

Giấy Gói Quà GW0182177

Liên Hệ
Mua ngay
Phân trang 3M Post-it mũi tên 688-5ARR 10mmx43mm,5 màu dạ quang
Giấy Cuộn A0 ĐL 100 Loại 8KG
Giấy note 3*5

Giấy note 3*5

8,200đ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 ×51MM- EA00252
Phân trang số 6 kingjim 907-6YK1GSV
Giấy Than KOKUSAI A4

Giấy Than KOKUSAI A4

51,000đ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 × 126MM- EA02502
Giấy Bìa Mỹ Láng Màu Đậm A3
Giấy in nhiệt K80

Giấy in nhiệt K80

7,000đ
Mua ngay
Phân Trang trình ký

Phân Trang trình ký

Liên Hệ
Mua ngay
Iinkjet A4 160GMS Couche

Iinkjet A4 160GMS Couche

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhớ 5 Màu Deli - 7154
Film Fax Fo 3cr

Film Fax Fo 3cr

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Than A4 Deli E39834 100 tờ
Giấy bìa màu A3 (32*48)
Giấy phân trang 44 × 12MM Deli - EA11302
Giấy ghi chú 50 × 12MM Deli- EA10902
Giấy in màu Epson A3 (20 tờ)
Giấy ghi chú Deli 76 ×76MM- EA00352
Miếng phân trang cam 3M Post-it® 25mm X 43mm 50SH/PD 680-4
 Giấy bìa thơm mỏng A4(có hoa văn)
Giấy Kéo Caro Trắng Đen
Giấy Nhớ Vàng 3 x 2 Deli - 7732
Film Fax PANASONIC 57E

Film Fax PANASONIC 57E

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Ghi Chú Vàng POST-IT 3M
Giấy Scan Gateway Paper A4 83G
Giấy Scan Gateway Paper A3 83G
Giấy Nhớ Màu 3x2  Deli - 7736
Giấy Cuộn A0 ĐL 100 Loại 5KG
Giấy ghi chú Deli 76 × 126MM- EA01502
Giấy note E7601

Giấy note E7601

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy Nhớ Deli - EA10202

Giấy Nhớ Deli - EA10202

Liên Hệ
Mua ngay
Giấy In Liên Tục 4 Liên Liên Sơn
Giấy ghi chú Deli 38 × 51MM- EA01103
Miếng phân trang xanh lá 3M POST-IT® 25mm X 43mm 48/CS 680-22
Giấy Nhắn HS nhiều màu Deli - 9066
 Giấy manh kẻ caro

Giấy manh kẻ caro

47,000đ
Mua ngay
Giấy phân trang 44 × 12MM Deli - EA10502
Giấy In Ảnh EPSON

Giấy In Ảnh EPSON

21,000đ
Mua ngay
Giấy ghi chú Deli 76 ×76MM- EA01603
Giấy Cuộn A0 ĐL 80 Loại 5KG
Giấy ghi chú Deli 76 × 76MM- EA02602
Giấy Nhớ Màu 3x3 Deli - 7151
Giấy ghi chú Deli 76 ×126MM- EA01503

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Các loại giấy khác được Sang Hà cung cấp giá tốt HCM, ngoài những mẫu giấy in photocopy thì cũng còn có các mẫu giấy như: giấy caro, giấy niêm phong, giấy scan, giấy gói quà, giấy phân trang, giấy giới thiệu, giấy in ảnh, in màu, giấy cuộn, giấy in bill và in nhiệt, giấy note ghi chú, giấy in liên tục, giấy fax, giấy than, giấy decal, giấy in phòng sạch, giấy bìa,…

Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Sang Hà ngay hôm nay để được chúng tôi cung cấp với mức giá rẻ tốt nhất.