icon-cart
093 4567 720

Điện thoại hỗ trợ

Tin tức & Tư vấn

Hướng dẫn, mẹo vặt

Bút chì, ruột chì

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả
Bút Chì HS Deli - 7048

Bút Chì HS Deli - 7048

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 2B Deli - 37007

Bút Chì 2B Deli - 37007

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E37122

Bút Chì màu Deli E37122

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00730

Bút Chì màu Deli EC00730

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 2B PC-980

Bút Chì 2B PC-980

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu mền Deli E38023
Bút Chì màu Deli EC00360

Bút Chì màu Deli EC00360

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00235

Bút Chì màu Deli EC00235

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ THIÊN LONG GP-19

BÚT CHÌ THIÊN LONG GP-19

Liên Hệ
Mua ngay
Bút chì màu NM-2003x12

Bút chì màu NM-2003x12

Liên Hệ
Mua ngay
Viết chì bấm Pentel (A125T)
Bút Chì 24 Màu Deli - 37125
Bút Chì màu Deli EC00720

Bút Chì màu Deli EC00720

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00220

Bút Chì màu Deli EC00220

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00310

Bút Chì màu Deli EC00310

Liên Hệ
Mua ngay
Bút chì Màu Dog&cat 12

Bút chì Màu Dog&cat 12

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00205

Bút Chì màu Deli EC00205

Liên Hệ
Mua ngay
Bút chì Gstar 2B

Bút chì Gstar 2B

950đ
Mua ngay
Chì Sáp 12 Jumbo Crayon

Chì Sáp 12 Jumbo Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ 16 MÀU THIÊN LONG CP-C08
Bút Chì màu Deli EC00210

Bút Chì màu Deli EC00210

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-16
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-03
Bút Chì màu Deli E7012

Bút Chì màu Deli E7012

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00327
Bút chì Màu H-2080 12P Short
Bút Chì 2B PC-991

Bút Chì 2B PC-991

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E7014

Bút Chì màu Deli E7014

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 24 Màu Deli - 7018
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-09
Chì Sáp 12 Medium Crayon

Chì Sáp 12 Medium Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Deli - 3700

Bút Chì Deli - 3700

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC37124

Bút Chì màu Deli EC37124

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00338

Bút Chì màu Deli EC00338

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E37126

Bút Chì màu Deli E37126

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Kim - 0.7mm Deli - 6493
Ruột Bút Chì Artline EK-ML-5HB
Chì Màu Nước NM-12 Watercolor Pencils
Bút Chì 24 Màu Deli - 7014
Viết chì bấm Pentel A255
Bút Chì 2B PC-970

Bút Chì 2B PC-970

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Stix Artline ETX-7050
Bút Chì màu Deli EC00338

Bút Chì màu Deli EC00338

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 12 Màu Deli - 7016
Bút chì Thiên Long 2B GP-01
Bút Chì HS Deli - 10902

Bút Chì HS Deli - 10902

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 18 Màu 7017 Deli

Bút Chì 18 Màu 7017 Deli

Liên Hệ
Mua ngay
Bút chì Màu H-2080 Zodiac

Bút chì Màu H-2080 Zodiac

Liên Hệ
Mua ngay
Chì màu H-1818

Chì màu H-1818

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-08
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00337
BÚT CHÌ BẤM THIÊN LONG PC-002
Bút Chì màu Deli EC00300

Bút Chì màu Deli EC00300

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG BIZNER BIZ-P01
Bút Chì màu Deli EC37125

Bút Chì màu Deli EC37125

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-20
Bút Chì màu Deli EC00400

Bút Chì màu Deli EC00400

Liên Hệ
Mua ngay
Viết chì bấm Pentel AX105
Bút chì Màu H-Triangular

Bút chì Màu H-Triangular

Liên Hệ
Mua ngay
Ruột chì 0.5mm Hàn Quốc
Bút Chì màu Deli E6499

Bút Chì màu Deli E6499

Liên Hệ
Mua ngay
Chuốt chì hình chuột
Bút Chì màu Deli E37123

Bút Chì màu Deli E37123

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-11
Bút chì màu NM-2002x12 Plastic Box
Bút chì Màu H-2080 24P Long
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-21
Ruột Chì Monami

Ruột Chì Monami

8,000đ
Mua ngay
Chì đen H-9600

Chì đen H-9600

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ MÀU EC00330

BÚT CHÌ MÀU EC00330

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 2B Deli - 37015

Bút Chì 2B Deli - 37015

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Màu 12 Màu 37123 Deli

Chì Màu 12 Màu 37123 Deli

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Màu Nước H-12 Watercolor Pencils
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-01
Bút Chì màu Deli EC00225

Bút Chì màu Deli EC00225

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00308

Bút Chì màu Deli EC00308

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Kim - 0.7mm Deli - 6491
Bút Chì màu Deli EC00100

Bút Chì màu Deli EC00100

Liên Hệ
Mua ngay
BÚT CHÌ KHÚC THIÊN LONG PC-09
Chì Sáp 24 Jumbo Crayon

Chì Sáp 24 Jumbo Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Sáp 8 Medium Crayon

Chì Sáp 8 Medium Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00307
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-07
Bút chì màu NM-600x12

Bút chì màu NM-600x12

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00300

Bút Chì màu Deli EC00300

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00210

Bút Chì màu Deli EC00210

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00520

Bút Chì màu Deli EC00520

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Màu Nước H-36 Watercolor Pencils
BÚT CHÌ 12 MÀU THIÊN LONG CP-C06
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-18
Bút Chì 2B PC-951

Bút Chì 2B PC-951

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E37125

Bút Chì màu Deli E37125

Liên Hệ
Mua ngay
Ruột Chì Kim Steadtler 250 05 - RC001
Bút Chì màu Deli E37121

Bút Chì màu Deli E37121

Liên Hệ
Mua ngay
Chì đen H-8800

Chì đen H-8800

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Sáp 16 Medium Crayon

Chì Sáp 16 Medium Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 2B PC-960

Bút Chì 2B PC-960

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 36 Màu Deli - 37126
Chuốt Chì

Chuốt Chì

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00110

Bút Chì màu Deli EC00110

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC20000

Bút Chì màu Deli EC20000

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu mền Deli E38025
Bút Chì 2B PC-950

Bút Chì 2B PC-950

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 36 Màu Deli - 7015
Chì Màu Nước NM-24 Watercolor Pencils
Chuốt Viết Chì NM-622

Chuốt Viết Chì NM-622

Liên Hệ
Mua ngay
Ruột bút chì SDI

Ruột bút chì SDI

4,000đ
Mua ngay
Bút Chì Kim - 0.5mm Deli - 6490
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG BIZNER BIZ-P02
Chì đen 2B H-9100

Chì đen 2B H-9100

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00320

Bút Chì màu Deli EC00320

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 12 Màu Deli - 37120
Bút chì Màu H-2080 12P Long
MIN CHÌ THIÊN LONG PCL-03

MIN CHÌ THIÊN LONG PCL-03

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00320

Bút Chì màu Deli EC00320

Liên Hệ
Mua ngay
Ruột Bút Chì UNI-RC002

Ruột Bút Chì UNI-RC002

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00200

Bút Chì màu Deli EC00200

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00600

Bút Chì màu Deli EC00600

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Sáp 8 Jumbo Crayon

Chì Sáp 8 Jumbo Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E7013

Bút Chì màu Deli E7013

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00230

Bút Chì màu Deli EC00230

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E6498

Bút Chì màu Deli E6498

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00307
Bút Chì màu Deli EC20124

Bút Chì màu Deli EC20124

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00360

Bút Chì màu Deli EC00360

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00337
Bút Chì Artline EP-2B

Bút Chì Artline EP-2B

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli E7013

Bút Chì màu Deli E7013

Liên Hệ
Mua ngay
Chì đen 2B NM-9000

Chì đen 2B NM-9000

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 18 Màu Deli - 7013
Bút Chì màu Deli EC20020

Bút Chì màu Deli EC20020

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC20020

Bút Chì màu Deli EC20020

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì 36 Màu Deli - 7019
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00327
Bút chì Màu -24 Color Pencils
Chì Sáp Dog&Cat Jumbo

Chì Sáp Dog&Cat Jumbo

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Màu Nước H-24 Watercolor Pencils
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-04
Bút Chì màu Deli EC00320

Bút Chì màu Deli EC00320

Liên Hệ
Mua ngay
Sáp Màu Dầu 12 Oil Pastel
Viết chì 2B Sọc Vàng/Sọc Đỏ
Bút Chì màu Deli E37120

Bút Chì màu Deli E37120

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu cuốn giấy Deli EC00307
BÚT CHÌ GỖ THIÊN LONG GP-12
Bút Chì màu Deli EC00400

Bút Chì màu Deli EC00400

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Màu Cốc Deli - 7012
Bút Chì 18 Màu Deli - 37124
Bút Chì 2B PC-990

Bút Chì 2B PC-990

Liên Hệ
Mua ngay
Sáp Màu 25 Oil Pastel

Sáp Màu 25 Oil Pastel

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì Kim - 0.5mm Deli - 6490
BÚT CHÌ BẤM THIÊN LONG PC-018 HARARUKU
Chì Sáp 16 Jumbo Crayon

Chì Sáp 16 Jumbo Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Bút chì Màu H-2080 36P

Bút chì Màu H-2080 36P

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00328

Bút Chì màu Deli EC00328

Liên Hệ
Mua ngay
Bút Chì màu Deli EC00500

Bút Chì màu Deli EC00500

Liên Hệ
Mua ngay
Chì Sáp 24 Medium Crayon

Chì Sáp 24 Medium Crayon

Liên Hệ
Mua ngay
Chuốt Viết Chì H-861-1

Chuốt Viết Chì H-861-1

Liên Hệ
Mua ngay

Không tìm thấy sản phẩm

  • 40 Sản phẩm
  • 60 Sản phẩm
  • 80 Sản phẩm
  • Tất cả

Mô tả

Cung cấp bút chì | ruột chì | bút chì màu giá rẻ uy tín HCM

 

Một vật dụng nhỏ gọn, tiện ích dành cho học sinh, sinh viên đến dân văn phòng, họa sĩ,… ngày nay chúng ta sẽ không thể không nhắc đến những chiếc cây bút chì, ruột chì.

 

Tầm quan trọng của bút chì

 

Trong tuổi thơ ấu của mỗi con người chúng ta, khi lựng khựng vẽ từng vòng tròn rồi dần dần là rèn từng nét chữ, sẽ không thể thiếu vắng cây bút chì để tập rèn chữ.

 

Ngoài ra, bút chì còn giúp cho chúng ta vẽ được những bức tranh qua sự vật, hiện tượng con người. Đặc biệt, những loại bút chì còn có thể khắc tên, chúng có ý nghĩa quan trọng nếu chúng ta dùng để làm quà tặng.

 

Ngày nay, cây bút chì là một trong những loại bút viết quen thuộc được tạo ra nhằm phục vụ tốt nhu cầu của đời sống con người, nhất là trong môi trường học tập và làm việc của chúng ta.

 

bút chì

 

Đặc điểm của cây bút chì

 

Đồ dùng văn phòngđồ dùng học sinh luôn luôn cần đến hai loại bút chì đó là loại bút chì màu đen và loại bút chì màu có nhiều màu sắc.

 

Với loại bút chì đen thường có lõi bằng chất liệu than chì và các hợp chất của nó, chúng được sử dụng để viết nháp hoặc tập viết.

 

Và loại bút chì màu được dùng trong hội họa, tô màu là chủ yếu.

 

Ngoài ra, bút chì hiện đại ngày nay còn được thiết kế thêm loại bút chì bấmbút chì nhiều mũi để phục vụ tốt nhu cầu người dùng.

 

Bút chì tại Việt Nam sử dụng theo hệ thống phân loại theo nhiều độ đậm nhạt khác nhau trải từ 9H (cứng và nhạt nhất) đến 9B (mềm và đậm nhất). Do đó, được các nhà sản xuất bút chì chú thích độ đậm đó lên thân bút tạo thuận tiện cho người sử dụng khi mua.

 

Bút chì có khả năng nổi bật mà người dùng viết bút này phải biết đó là nếu chúng ta vô tình viết sai hay vẽ không đúng thì gôm được dễ dàng.

 

Ruột bút chì trong cây bút chì

 

Ruột chì trong bút chì thường được tạo ra bằng hỗn hợp than chì và đất sét mịn trộn với nước, nhằm tạo ra các sợi ruột chì dài. Những sợi ruột chì dài này sẽ được nhúng vào dầu hoặc sáp và đổ vào nửa phần vỏ bút chì có tạo rãnh và nửa phần vỏ bút còn lại gắn lên trên, rồi sau đó được ép lại. Sau đó, những cây chì dài này sẽ  được sơn lại và cắt ra thành từng đoạn bút chì để bán. Thông thường, khi dùng bút chì sẽ bị mòn đi, muốn sử dụng lại tiếp tục, chúng ta cần phải gọt đầu bút chì, để thò ra đầu bút.

 

Mua bút chì giá tốt ở đâu HCM?

 

Bạn đang tìm mua một bút chì, bút chì màu, ruột chì giá sỉ hcm, chất lượng uy tín để sử dụng? Nếu đang hoang mang không biết nên chọn địa chỉ nào để cung cấp bút chì, thì văn phòng phẩm Sang Hà là địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo và trao sự tin tưởng vào nơi đây.

 

Tại sao nên mua bút chì tại Sang Hà?

 

- Giá thành rẻ nhất: Sang Hà luôn mang đến những sản phẩm rẻ nhất. Giá bút chì của chúng tôi luôn thấp hơn thị trường. Đến đây, quý khách có thể mua bút chì giá gốc. Để tham khảo bảng giá bút chì giá rẻ HCM vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 09.34567.402

 

- Đảm bảo chất lượng tốt: Văn phòng phẩm Sang Hà chuyên cung cấp bút chì từ những thương hiệu uy tín. Do đó, các sản phẩm của chúng tôi bán ra trên thị trường luôn có chất lượng cao.Hầu hết trước khi giao sản phẩm, nhân viên của công ty chúng tôi đều kiểm định sản phẩm trước khi giao cho khách. Nếu bút chì không đúng chất lượng, khách hàng có thể trả lại công ty chúng tôi.

 

- Hỗ trợ giá ưu đãi hấp dẫn: những khách hàng đến mua bút chì tại công ty, luôn được Sang Hà hỗ trợ mức giá hấp dẫn tốt nhất, mức chiết khấu cao khi mua sỉ.